PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

S’han convocat les Proves d’Accés a Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, per al present curse 2023/2024

 • INSCRIPCIÓdel 20 al 28 de març de 2024.
NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds d’inscripció es presentaran en la Secretaria de nostre centre en l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i els dijous també de 17.00 a 19.00, en el termini indicat.   En el cas de no poder presentar la sol·licitud presencialment, pot enviar-la al correu electrònic del centre 03005082.secretaria@edu.gva.es. En l’assumpte haurà d’aparéixer: PAC – COGNOMS, NOM

Si vols consultar el CALENDARI amb totes les dates importants punxa AQUI

 DOCUMENTS A EMPLENAR PER A LA INSCRIPCIÓ:

 • Còpia del DNI o Targeta d’Estranger.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  grau mitjà. 
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  grau superior
 • TAXES abonades i/o justificant de pagament          
 • Sol·licitud d’exempció  en la prova de grau mitjà
 • Sol·licitud d’exempció  en la prova de grau superior

DATES DE REALITZACIÓ:

 • PROVES GRAU MITJÀ:   20 i 21 de MAIG Horari DEMÀ.
 • PROVES GRAU SUPERIOR:  20 i 21 de MAIG Horari VESPRADA.

Si vols veure l’HORARI  PUNXA ACÍ.

Per a més informació sobre la convocatòria, orientacions i exemplificació, consultar el següent enllaç:  https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos.  

Banc d’exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat (P.A.U.)

La Universitat Miguel Hernández d’Elx anuncia la creació del Banc d’exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat (P.A.U.) dins del canal YouTube de la universitat: http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/

 

Aquest banc d’exàmens posa a disposició de l’alumnat de 2n de Batxillerat en general i, en particular, a aquelles persones que es presenten a les P.A.U., la resolució dels exàmens proposats en les convocatòries ordinàries i extraordinària del curs acadèmic 2012 – 2013, realitzades en els mesos de juny i juliol, respectivament, en la Comunitat Valenciana. L’examen proposat en cada convocatòria consta de dos opcions (A i B) la resolució del qual es presenta en sengles vídeos.

 

  La resolució de cada una de les propostes d’examen que conté aquest banc d’exàmens ha sigut realitzada per professorat especialista en la matèria de P.A.U. en la UMH. En algunes assignatures, la correcció de les propostes d’examen ha sigut realitzada per una comissió de professorat de secundària amb àmplia experiència docent i que han actuat amb assiduïtat com a vocals correctors de l’assignatura corresponent en les P.A.U.

 

 Aquest banc d’exàmens pretén ser una ferramenta al servei de l’alumnat que es prepara per a les P.A.U. en el seu procés d’aprenentatge. Com s’indica en els vídeos continguts en aquest blog, la resolució de les qüestions i dels problemes que es proposen no ha de ser considerada com l’única possible. En molts casos, la resposta a cada un dels apartats de l’examen pot realitzar-se de forma igualment correcta mitjançant una altra argumentació alternativa.

Ferramenta Gripau. Preparació per a la PAU

Des del curs 1993/1994, les universitats valencianes, amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, elaborem el Gripau com a suport a tots els centres valencians en què hi ha estudiants que es preparen per a l’accés a la universitat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar al alumnat informació sobre les nostres universitats (plans d’estudis, docència en valencià, beques, serveis, etc.), diversos recursos informàtics en valencià i el Gripau, un material que els permet repassar alguns coneixements de llengua, de terminologia bàsica i de redacció que els ajuden a millorar els seus exàmens i, en concret, l’ús del valencià en les proves d’accés a la universitat.

La seua voluntat és col·laborar amb els centres per millorar la preparació dels alumnes i oferir-los informació sobre els recursos formatius que trobaran en les universitats valencianes. El Gripauno és un manual ni pretén suplir la formació acadèmica programada; de fet, són unes recomanacions estilístiques i lingüístiques que no sempre figuren en els temaris.

http://www.gripau.eu/

 • Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
 • Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València
 • Servei de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant
 • Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
 • Unitat de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx, 20 de febrer de 2013