Resum proves d’accés a cicles, ensenyaments especials i obtenció graduat ESO

Per facilitar l’accés, us oferim una guia d’enllaços a les diferents entrades que hem anat publicant a la web fent referència a les proves d’accés a cicles formatius, ensenyaments de règim especial i obtenció del Graduat ESO.

Provés d’accés a Cicles Formatius

Provés d’accés a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny

Provés d’ingrés i accés a ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa

Provés d’accés a ensenyaments esportius de règim especial

Prova per majors de 18 anys per obtindre el Graduat ESO