Proves d’accés a cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny

Hui 11 de maig s’ha publicat la resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, per al curs acadèmic 2020-2021. A més al document es dicten instruccions per a la seua realització i s’estableix el calendari, el procediment d’admissió i el de matriculació.

El calendari queda de la següent manera:

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Inscripció prova general ordinària: del 2 de juny al 30 de juny
Inscripció prova específica ordinària: del 2 de juny al 15 de juliol

Publicació llistes d’admesos prova general ordinària: 1 de juliol

Realització prova general ordinària: 3 de juliol

Publicació llistes provisionals qualificacions prova general ordinària: 8 de juliol
Reclamacions: del 9 de juliol al 13 de juliol
Publicació llistes definitives qualificacions prova general ordinària: 15 de juliol

Publicació llistes d’admesos prova específica ordinària: 17 de juliol

Realització prova específica ordinària: 21 i 22 de juliol

Publicació llistes provisionals qualificacions prova específica ordinària: 27 de juliol
Reclamacions: del 28 de juliol al 30 de juliol
Publicació llistes definitives qualificacions prova específica ordinària: 31 de juliol

Matrícula d’alumnes amb la prova d’accés ordinària superada: del 31 de juliol al 4 de setembre

Matrícula d’alumnes accés directe: de l’1 de juliol al 6 d’octubre

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Inscripció prova general extraordinària: de l’1 de setembre al 4 de setembre
Inscripció prova específica extraordinària: de l’1 de setembre al 17 de setembre

Publicació llistes d’admesos prova general extraordinària: 7 de setembre

Realització prova general extraordinària: 8 de setembre

Publicació llistes provisionals qualificacions prova general extraordinària: 10 de setembre
Reclamacions: de l’11 de setembre al 15 de setembre
Publicació llistes definitives qualificacions prova general ordinària: 16 de setembre

Publicació llistes d’admesos prova específica extraordinària: 18 de setembre

Realització prova específica extraordinària: 22 i 23 de setembre

Publicació llistes provisionals qualificacions prova específica extraordinària: 25 de setembre
Reclamacions: del 28 de setembre al 30 de setembre
Publicació llistes definitives qualificacions prova específica extraordinària: 1 d’octubre

Matrícula d’alumnes amb la prova d’accés extraordinària superada: de l’1 d’octubre al 6 d’octubre

 

La documentació necessària se troba disponible en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/prueba-de-acceso

 

Més informació sobre llocs de les proves, models de documentació i horaris al DOGV:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3279.pdf