Instruccions procés d’admissió curs 2020-2021

S’ha publicat al DOGV la resolució de 15/05/2020 del Conseller d’Educació, Cultura i Esport per la qual se dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021. A continuació podeu veure el PDF sencer amb instruccions sobre la participació, la tramitació electrònica, el model de sol·licitud, barems utilitzats i formalització de la matrícula.

instruccions admissió 2020-2021

Enllaç per poder baixar el PDF

IMPORTANT: Correcció d’errades.

Al DOGV anterior faltava un annex amb els criteris i la puntuació per a l’admissió que Conselleria ha publicat en el DOGV del 20/05/2020. A continuació el podeu llegir i també baixar-lo.

correccio errades admissio

Baixar l’ANNEX I amb criteris i puntuació per a l’admissió.

 

Calendari d’admissió