Avaluacions

Actualitzant dades per al curs 20/21

1a Avaluació

 • Batxillerat:
 • Cicles Formatius:
 • ESO:

2a Avaluació

 • Batxillerat:
 • Cicles Formatius (1r):
 • Cicles Formatius (2n CGFM):  (FINAL)
 • Cicles Formatius (2n CGFS):  (FINAL)
 • ESO:

Avaluació Final

 • Batxillerat (1r):
 • Batxillerat (2n):
 • Cicles Formatius (1r CF):
 • Cicles Formatius (2n CFGM):  (FCT)
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (FCT 1a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Projecte 1a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (FCT 2a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Projecte 2a convocatòria)
 • ESO:

Avaluació Extraordinària

 • Batxillerat (1r):
 • Batxillerat (2n):
 • Cicles Formatius (1r CF):
 • Cicles Formatius (2n CFGM):
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Mòduls)
 • ESO:

Avaluació de Pendents

 • Batxillerat (2n):
 • Cicles Formatius (2n CFGM):
 • Cicles Formatius (2n CGFS):
 • ESO (2n,3r,4t):