Avaluacions

[curs 2023-2024]

1a Avaluació

 • ESO: 28 i 29 de novembre de 2023
 • Batxillerat: 27 de novembre de 2023
 • Cicles Formatius: 29 de novembre de 2023

2a Avaluació

 • ESO: 5 i 6 de març de 2024
 • Batxillerat: 4 de març de 2024
 • Cicles Formatius (1r): 6 de març de 2024
 • Cicles Formatius (2n CGFM):  (FINAL) 6 de març de 2024
 • Cicles Formatius (2n CGFS):  (FINAL) 21 de febrer de 2024
 • Cursos d’especialització: 7 de març de 2024

Avaluació Final

 • ESO: 17, 18 i 19 de juny de 2024
 • Batxillerat (1r): 17 de juny de 2024
 • Batxillerat (2n): 20 de maig de 2024
 • Cicles Formatius (1r CF): 19 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGM): (FCT) 19 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (FCT 1a convocatòria) 13 de maig de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Projecte 1a convocatòria) 20 de maig de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (FCT 2a convocatòria) 19 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Projecte 2a convocatòria) 26 de juny de 2024
 • Cursos d’especialització: 11 de juny de 2024

Avaluació Extraordinària

 • Batxillerat (1r): 27 de juny de 2024
 • Batxillerat (2n): 17 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (1r CF): 26 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 26 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGS): (Mòduls) 13 de juny de 2024
 • Cursos d’especialització: 27 de juny de 2024

Avaluació de Pendents

 • ESO (2n,3r,4t): 13 de juny de 2024
 • Batxillerat (2n): 20 de maig de 2024
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 19 de juny de 2024
 • Cicles Formatius (2n CGFS): 13 de juny de 2024