Avaluacions

1a Avaluació

 • Batxillerat: 16 de desembre
 • Cicles Formatius: 18 de desembre
 • ESO : 17-18 de desembre

2a Avaluació

 • Batxillerat: 11 de març
 • Cicles Formatius (1r): 12 de març
 • Cicles Formatius (2n CGFM): 2 de març (FINAL)
 • Cicles Formatius (2n CGFS): 26 de febrer (FINAL)
 • ESO : 12 i 16 de març

Avaluació Final

 • Batxillerat (1r): 15 de juny
 • Batxillerat (2n): 27 de maig
 • Cicles Formatius (1r CF): 15 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 27 de maig (FCT)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 20 de maig (FCT 1a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 27 de maig (Projecte 1a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 17 de juny (FCT 2a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 23 de juny (Projecte 2a convocatòria)
 • ESO: del 10 al 16 de juny

Avaluació Extraordinària

 • Batxillerat (1r): 29 de juny
 • Batxillerat (2n): 25 de juny
 • Cicles Formatius (1r CF): 29 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 25 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 17 de juny (mòduls)
 • ESO: 29 de juny

Avaluació de Pendents

 • Batxillerat (2n): 6 de maig
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 2 de març
 • Cicles Formatius (2n CGFS): 26 de febrer
 • ESO (2n,3r,4t): 6 de maig