Avaluacions

1a Avaluació

 • ESO: 29 i 30 de novembre de 2022
 • Batxillerat: 28 de novembre de 2022
 • Cicles Formatius: 30 de novembre de 2022

2a Avaluació

 • ESO: 7 i 9 de març de 2023
 • Batxillerat: 6 de març de 2023
 • Cicles Formatius (1r): 8 de març de 2023
 • Cicles Formatius (2n CGFM):  (FINAL) 8 de març de 2023
 • Cicles Formatius (2n CGFS):  (FINAL) 22 de febrer de 2023

Avaluació Final

 • ESO: 15, 19 i 20 de juny de 2023
 • Batxillerat (1r): 15 de juny de 2023
 • Batxillerat (2n): 22 de maig de 2023
 • Cicles Formatius (1r CF): 19 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGM): (FCT) 19 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (FCT 1a convocatòria) 15 de maig de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Projecte 1a convocatòria) 22 de maig de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (FCT 2a convocatòria) 21 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGS):  (Projecte 2a convocatòria) 28 de juny de 2023

Avaluació Extraordinària

 • Batxillerat (1r): 29 de juny de 2023
 • Batxillerat (2n): 19 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (1r CF): 28 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 28 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGS): (Mòduls) 14 de juny de 2023

Avaluació de Pendents

 • ESO (2n,3r,4t): 3 de maig de 2023
 • Batxillerat (2n): 3 de maig de 2023
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 19 de juny de 2023
 • Cicles Formatius (2n CGFS): 14 de juny de 2023