Tota la informació sobre les provés d’accés a Cicles Formatius

Ahir se va publicar al DOGV la resolució de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

Dates de les proves

Les proves per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 1 i 2 de juliol.

Lloc

Els exàmens d’accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que els d’accés a cicles formatius de grau superior es faran als centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l’opció triada pels aspirants.

Inscripció

Serà per correu electrònic als centres especificats en la resolució. El termini d’inscripció en les proves és del 25 al 29 de maig.

Els models de sol·licituds estan als annexos III i IV de la resolució, que podeu consultar al PDF adjunt, així com el calendari complet del procés, l’horari de les proves i la llista de centres examinadors.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

2020_3179 Proves accés cicles formatius

 

(PDF per descarregar)