CE Intel·ligència Artificial i Big Data

El “Curs d’Especialització d’Intel·ligència Artificial i Big Data” capacita per programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l’explotació de dades massives, garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides a els estàndards establerts, així com els principis ètics i legals.

Eixides professionals

 • Desenvolupador d’Intel·ligència Artificial i Big Data.
 • Programador de sistemes experts.
 • Expert en Intel·ligència Artificial i Big Data.
 • Analista de dades.

Àrees de coneixement

 • Models d’intel·ligència artificial
 • Sistemes d’aprenentatge automàtic
 • Programació d’intel·ligència artificial
 • Sistemes en Big Data
 • Big Data aplicat

Requisit d’accés

 • Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
 • Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial

Més informació

CE Intel·ligència Artificial i Big Data