Contacte FP

Si la vostra empresa està interessada en col·laborar amb el nostre centre per tal d’acollir alumnat dels Cicles de la Família d’Informàtica (DAM, DAW, ASIX o SMX), de la Família d’Hosteleria i Turisme (GIAT) i de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (APSD, EI o IS) per fer FCT/DUAL o contractar alumnat titulat en algunes d’aquestes especialitats. Envieu les vostres dades (Nom de l’empresa, Adreça, CP, Telèfon, Persona de contacte, e-mail, Activitat de l’empresa, Observacions) al centre i ens ficarem en contacte.