Formació en Centres de Treball

La Formació en Centres de Treball (FCT) consistix en un pla formatiu, que és part integradora dels ensenyaments de Formació Professional Específica. Durant la realització del mòdul de FCT l’alumnat podrà observar i dur a terme les activitats i les funcions pròpies dels distints llocs de treball d’una professió, conèixer els processos, l’organització i el funcionament de l’empresa en el temps real, i serà assessorat tant pel tutor docent com per l’instructor designat pel centre de treball.

És lògic que esta etapa de formació professional de l’alumnat es faça a les empreses, perquè és allí on l’alumne podrà dur a terme les activitats i les funcions lligades als diferents llocs de treball de la seua professió. Gràcies a estes estàncies formatives en l’empresa, els alumnes desenrotllen habilitats professionals, tant per l’observació directa dels responsables i companys, com per la seua pròpia participació, aconseguint un complement de la formació que han rebut als centres educatius.

Objectius

Els principals objectius de les FCT són:

  • Completar la qualificació professional adquirida pels alumnes en el centre educatiu per mitjà de coneixements del processos productius reals.
  • Conèixer el sistema de relacions laborals dins d’una organització empresarial.
  • Afavorir la inserció laboral.

Avantatges per a l’empresa

Els avantatges que aporta la FCT a les empreses són:

  • Selecció de personal qualificat.
  • Permet formar els seus futurs professionals.
  • Reconeixement social de l’empresa.
  • S’amplia la seua esfera de relacions.
  • Les empreses participaran en la millora del sistema educatiu.
  • Participen en la formació de professionals competents.

Més informació

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo