Llista d’Espera Cicles Formatius – Curs 2023/24

Aquells interessats en ser tinguts en compte per poder disposar d’alguna plaça en els cicles amb vacants disponibles, podeu emplenar i enviar aquest formulari. En setembre, una vegada acabat el procés ordinari amb la gent d’admissió no adjudicada, contactarem amb vosaltres per informar-vos de les places finalment no ocupades perquè pugueu formalitzar la matrícula corresponent.

Les sol·licituds sense requisit acadèmic adjunt no es tindran en compte!

Llista d'Espera CF 2023-24

  • Hidden
  • Please enter a number less than or equal to 10.
  • Accepted file types: pdf, jpg, png, Max. file size: 2 MB.
  • Especifiqueu circumstàncies particulars...