Llista d’Espera Cicles Formatius – Curs 2023/24

Aquells interessats en ser tinguts en compte per poder disposar d’alguna plaça en els cicles amb vacants disponibles, podeu emplenar i enviar aquest formulari. En setembre, una vegada acabat el procés ordinari amb la gent d’admissió no adjudicada, contactarem amb vosaltres per informar-vos de les places finalment no ocupades perquè pugueu formalitzar la matrícula corresponent.

Les sol·licituds sense requisit acadèmic adjunt no es tindran en compte!