Sol·licitud Certificat PRL

Sol·licitud del Certificat de PRL

Els centres podran expedir la certificació de Prevenció de Riscos Laborals segons l’ ORDE 1/2014, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l’alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7338 de 13.08.2014) 

La documentació requerida per tal de sol·licitar el Certificat de “Prevenció de Riscos Laborals” és la següent:

  • Nom complet i DNI
  • Cicle cursat i any de titulació

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secretaria@edu.gva.es amb l’assumpte: “Certificat PRL”

Una vegada generat, es comunicarà i el certificat es podrà recollir en la Secretaria del centre per la persona interessada.