Sol·licitud Certificació Acadèmica

La Certificació Acadèmica es tracta d’un document oficial expedit pel centre on s’han cursat els estudis i en el que apareixen els cursos, assignatures i notes, incloent-hi nota mitjana global. És un document que acredita la finalització d’estudis.

Tipus de certificació Acadèmica que podem expedir al centre:

 • Certificat Acadèmic d’E.S.O (exempt de pagament del model 046)
 • Certificat Acadèmic Batxillerat
 • Certificat Acadèmic BUP
 • Certificat Acadèmic COU
 • Certificat Acadèmic de BUP i COU
 • Certificat Acadèmic de Cicles Formatius
 • Certificació de Valencià (que s’ha cursat al centre)
 • Certificació d’Anglés (que s’ha cursat al centre)
 • Certificació de Francés (que s’ha cursat al centre)

[Instruccions Pagament Model 046]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secretaria@edu.gva.es

La documentació requerida per tal de sol·licitar el certificat Acadèmic, és la següent:

 • Indicar CLARAMENT el tipus de certificat a expedir en l’assumpte i/o cos del correu electrònic.
 • Rebut del pagament bancari del model 046. Taxes per expedició de títols [Instruccions Pagament Model 046]
 • Fotocòpia de la documentació que acredite la reducció de la taxa o la seua exempció.