ERASMUS+: Job Shadowing Hamburg

L’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí continua apostant per realitzar experiències d’intercanvi tant amb docents com amb alumnes que enriquisquen el seu treball diari en el centre.

En el marc dels programes europeus Erasmus+, el passat mes d’abril un grup de professors de l’institut van tindre l’oportunitat de fer un Job Shadowing (observació de docencia) en l’institut de secundària l’Otto Hahn Schule d’Hamburg.

L’Otto-Hahn-Schule és una escola que lluita per la multiculturalitat, la diversitat i la integració que són uns dels principals objectius duts a terme pel nostre projecte.

Durant la seua estada, no sols van tindre l’oportunitat d’entendre el funcionament del sistema educatiu alemany i les seues diferències amb l’espanyol, sinó també d’assistir a classes de les diferents matèries (educació física, informàtica, llatí, anglés, alemany, etc.) i veure les metodologies emprades davant tanta diversitat.

A més, van poder veure les seues instal·lacions (aules didàtiques  i especialitzades, despatxos, cantina, biblioteques, pati, zoo, etc.), així com conéixer tot el personal involucrat en el centre (professorat, empleats externs, psicòlegs, assistents, etc.).

El professorat implicat ha destacat que aquesta experiència ha sigut molt profitosa. Agraïxen l’oportunitat que han tingut de compartir bones pràctiques pedagògiques, lingüístiques i digitals i d’enfortir la col·laboració internacional per a la contínua millora del seu centre. A més, reforça el compromís del IES Sant Vicent Ferrer amb la internacionalització de l’educació i la promoció de la inclusió i diversitat com a valors fonamentals en el procés educatiu.

Els pròxims passos, dins de l’acreditació Erasmus concedida fins a 2027, són continuar amb la formació de professorat i fer dos mobilitats europees amb alumnat durant el curs 2024/25.