Prova majors de 18 anys per obtindre el graduat en ESO

Hui 12 de maig s’ha publicat al DOGV la resolució de 7 de maig de 2020 per la qual es fixa la data de celebració i es reprenen els procediments administratius de la prova per a majors de dihuit anys per a l’obtenció directa del títol de graduat o graduada en Educació Secundària corresponent a la segona convocatòria del curs actual.

Tota la informació al següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres

I també al PDF:

2020_3306_graduat_ESO

Enllaç per descarregar el PDF