Presentació dels Cursos d’Especialització dia 26/9 a les 16.00

El dia 26/9 a les 16.00 es realitzarà la presentació del Curs d’Especialització amb els seus diferents mòduls. Els objectius d’aquesta presentació són:

– Que els alumnes coneguen que coneixements previs es necessiten repassar/aprendre per a poder seguir el Curs d’Especialització. El curs comença el dia 3/10.

– Explicar l’horari perquè us pugueu.

– Explicar aspectes organitzatius del curs.

– Explicar els continguts globals que seran impartits durant el curs.

Lloc de reunió:

16.00: En la sala d’actes per als aspectes genèrics

Posteriorment el coordinador de cada curs els acompanyarà a l’aula i els explicarà els aspectes específics del Curs d’Especialització.