Acords:

25 de març de 2021

 • Aprovació de la sol·licitud per a ser triat centre d’excel·lència en les famílies de Comerç i Màrqueting i Informàtica i Comunicacions.
 • El Consell Escolar sol·licita que es faça una sol·licitud formal a l’Ajuntament de València que solucionen els problemes d’insalubritat que genera tindre a un grup de ciutadans sense sostre vivint en el passatge del mercat d’Abastos.

25 de febrer de 2021

Aprovació del Projecte Lingüístic de Centre per majoria qualificada de dos terços.

18 de desembre de 2020:

 • Aprovació de la sol.licitud d’incorporació a la xarxa de centres de Qualitat va quedar de la següent manera:
  Claustre: 98 vots a favor i 24 abstencions
  Consell Escolar: 11 vots a favor + 1 abstenció
  Amb això, i prèvia consulta dels components, es conforma el equip de qualitat així:Equip de Qualitat:
  Coordinador de Qualitat: Vicent Tortosa
  Membres de l’equip directiu: Vicen Gurrea  i Salva Miró
  Representant de qualitat de la ESO: Isabel Ribas
  Representant de qualitat de Batxillerat: Salva Santafé
  Representant de qualitat de FP: Santiago Polo
  Representant de qualitat del PAS: Esther Mollá

21 d’octubre de 2020:

 • Aprovació de l’adhesió al programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura 2020-2021

28 setembre 2020:

 • Aprovació de la memòria econòmica del pla de foment de la lectura 2019-2020
 • Aprovació de l’autorització perquè l’alumnat de primer curs de Batxillerat puga eixir de l’institut abans de finalitzar la jornada lectiva.
 • Aprovació del Pla Anual de Formació

 

Membres del Consell Escolar:

President:

 • JOAQUIN MARTÍN

Secretari:

 • RAFAEL PÉREZ

Una cap d’estudis amb alternança.

Representant de l’ajuntament:

 • JESUS MARIA TIMONEDA

Representants del professorat:

 • MERCEDES SÁNCHEZ
 • IMMACULADA CABANES
 • EDUARDO NAVARRO
 • EDUARDO GONZÁLEZ
 • MARIA TERESA CATALÁ
 • BORIS ANAYA
 • AMPARO GRAS

Representants de les mares, pares o representants legals de l’alumnat:

 • GEMMA MORENO
 • CAROLINA PELETEIRO
 • ELENA MARQUES (representant de l’AMPA)
 • EDUARDO SORIANO
 • LAURA VÁZQUEZ
 • ANTONIO GOMEZ

Representants de l’alumnat:

 • RAFAEL CLEMENT
 • INES CABALLERO
 • LUCAS CARRATALÁ

Representant del PAS:

 • MARGARITA CENTELLES