Acords:

27/2/23
Aprovació del pressupost de l’empresa MECALUX per a les prestatgeries metàl·liques de la secretaria

30/1/23

Aprovació dels comptes de l’exercici 2022.

Aprovació del pressupost de l’exercici 2023.

Aprovació del projecte de DUAL de AFI+CP d’Assegurances.

Aprovació, si escau, del Pla de sostenibilitat de recursos, eficàcia energètica i de tractament de residus de l’IES Proveïments

Aprovació de l’autorització per a eixir del centre a l’alumnat dels ensenyaments postobligatoris a partir del curs 2023-20024 que es regularà mostrant el carnet del centre que serà obligatori portar.

Aprovació, si escau, de les normes d’igualtat i convivència del centre.

15/12/22

Aprovació del pressupost creació de l’arxiu de l’empresa NOVES REFORMES I PROJECTES VALLBONA

Aprovació del Pla d’actuació per a la millora (PAM).

Aprovació de la Programació General Anual (PGA)

24/10/22

Aprovació del pressupost de l’empresa Estudis Tècnics *JVM per al lloguer de 3 aires condicionats a càrrec del programa Acredita

Aprovació de la sol·licitud de subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (*PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

Aprovació de les accions formatives del *PAF (Programa Anual de Formació).

5/9/22:
1. Aprovació de l’adopció del centre d’una organització curricular per àmbits per a tots els grups del primer curs de l’ESO durant el curs 2022-2023. No obstant això, tant el claustre com el consell escolar es mostren contraris als àmbits, i únicament s’aprova per a poder començar el curs en la data establida per l’administració, ja que sinó el curs hauria d’iniciar-se més tard en cas de no aprovar-se per haver-se de que refer els horaris.
2. Aprovació de l’oferta d’adquisició de mobiliari de l’aula *Empren.

22/7:
Aprovació de la memòria final de curs

27/6:
Aprovació de la renovació dels especialistes proposats per al curs d’Especialització d’Intel·ligència Artificial i *BigData
• – Models de *IA i Sistemes d’Aprenentatge Automàtic (*6h) Ens quedem amb un especialista per als dos mòduls
• – Programació d’Intel·ligència Artificial (*5h): Ens quedem amb 2 especialistes.
• – Sistemes de *Bigdata (*3h): Mantenim els 2 especialistes
• – *Bigdata Aplicat (*4h): Renovem a l’especialista

Aprovació de la contractació d’especialistes per al Curs d’especialització de Programació de Videojocs i Realitat Virtual.
• Programació de videojocs en xarxes, amb *IA i Realitat virtual (*11h)
• Disseny 2D/3D (5 h). Plaza oferida de manera conjunta amb l’IES Font de Sant Lluís per un total de *10h
• Gestió, publicació i producció (*4h)

Aprovació del projecte de DUAL per al Curs d’especialització d’Intel·ligència Artificial i *BigData.
Permet reemplaçar el projecte integrador realitzat durant les últimes 5 setmanes de curs per *250h de pràctiques en empresa.
Aprovació de la cessió d’espais d’activitats esportives.
*Karate
◦ Dilluns De 17 a 19.30 hores (1 grup de *EMDP,1 grup de *EMID, *1grupo de *PD)
◦ Dimarts De 17 a 20 hores (1 grup de *EMDP,2 grup de *EMID, *1grupo de *PD) De 19.30 a 21 hores
◦ Dimecres De 17 a 19.30 hores (1 grup de *EMDP,1 grup de *EMID, *1grupo de *PD)
◦ Dijous De 17 a 20 hores (1 grup de *EMDP,2 grup de *EMID, *1grupo de *PD) De 19.30 a 21 hores
◦ Divendres Esporàdicament, prèvia sol·licitud, si estiguera lliure el gimnàs i dins de l’horari disponible, per a repassos, exàmens de graus, preparació de competicions, etc
Espai: Gimnàs
*Aikido
• *Horari: *dilluns i *dimecres de 7.00 *fins a *tancament
• • *Espais: de 7.00 a 7.30 al *pati interior i de 7.30 a *tancament al *gimnàs
Espai: Gimnàs

Bàsquet Teodoro Llorente
• *Destinada a entrenaments de dilluns a divendres en horari de 15.45 a 21.00.
• Destinada a competició dissabtes o diumenges en horari de 10.00 a 14.00 (segons calendaris de competició, etcètera).
• Espai: Pista de bàsquet (C/ Bon Ordre)

Bàsquet C.P. *Lluis Vives
• *Destinada a entrenaments de dilluns a divendres en horari de 17.00 a 21.00, setembre i juny, sempre que no es genere soroll a l’aula 001
• Espai: Pista de *futbol sala (C/ Bon Ordre)

24/3/22:

1. Aprovació del projecte de digitalització en el *CFGS de Màrqueting i Publicitat.
2. Aprovació, si escau, del projecte de flexibilització del *CFGS d’Administració i Finances especialització en Mediador d’Assegurances.
3. Aprovació de l’adhesió del nostre centre a la Xarxa *Novigi en els programes *Qualitas, *Innovatec, Acredita i *Empren.
4. Aprovació d’un dels pressupostos de panells solars fotovoltaics financiats per la Unió Europea – NextGenerationEU

31/1/22
1. Aprovació dels comptes de l’exercici 2021.
2. Aprovació de la Programació General Anual.
3.- Aprovació del pressupost de l’exercici 2021

25/11/21:
Aprovació del procés de compra dels simuladors de la família de comerç i màrqueting i altres famílies professionals sol·licitat per la DG d’FP
Aprovació de la sol·licitud del Pla de Foment a la Lectura per al curs 2021-2022

5/7/21
Aprovació i creació de la comissió de selecció dels professors especialistes per a impartir el curs d’especialització d’Intel·ligència Artificial i *Big Data

25 de març de 2021

 • Aprovació de la sol·licitud per a ser triat centre d’excel·lència en les famílies de Comerç i Màrqueting i Informàtica i Comunicacions.
 • El Consell Escolar sol·licita que es faça una sol·licitud formal a l’Ajuntament de València que solucionen els problemes d’insalubritat que genera tindre a un grup de ciutadans sense sostre vivint en el passatge del mercat d’Abastos.

25 de febrer de 2021

Aprovació del Projecte Lingüístic de Centre per majoria qualificada de dos terços.

18 de desembre de 2020:

 • Aprovació de la sol.licitud d’incorporació a la xarxa de centres de Qualitat va quedar de la següent manera:
  Claustre: 98 vots a favor i 24 abstencions
  Consell Escolar: 11 vots a favor + 1 abstenció
  Amb això, i prèvia consulta dels components, es conforma el equip de qualitat així:Equip de Qualitat:
  Coordinador de Qualitat: Vicent Tortosa
  Membres de l’equip directiu: Vicen Gurrea  i Salva Miró
  Representant de qualitat de la ESO: Isabel Ribas
  Representant de qualitat de Batxillerat: Salva Santafé
  Representant de qualitat de FP: Santiago Polo
  Representant de qualitat del PAS: Esther Mollá

21 d’octubre de 2020:

 • Aprovació de l’adhesió al programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura 2020-2021

28 setembre 2020:

 • Aprovació de la memòria econòmica del pla de foment de la lectura 2019-2020
 • Aprovació de l’autorització perquè l’alumnat de primer curs de Batxillerat puga eixir de l’institut abans de finalitzar la jornada lectiva.
 • Aprovació del Pla Anual de Formació

Membres del Consell Escolar:

President:

 • JOAQUIN MARTÍN

Secretari:

 • RAFAEL PÉREZ

Una cap d’estudis amb alternança.

Representant de l’ajuntament:

 • JESUS MARIA TIMONEDA

Representants del professorat:
• ISABEL RIBAS
• ANA ROMERO
• YOLANDA CARRERAS
• EDUARDO GONZÁLEZ
• MARIA TERESA CATALÁ
• BORIS ANAYA
• AMPARO GRAS

Representants de les mares, pares o representants legals de l’alumnat:
• GEMMA MORENO
• SONIA SANCHEZ MARTIN
• ENRIQUE PASTOR SANFELIU (representant de l’AMPA)
• Mª JOSE SANCHIS HERVÁS
• LAURA VÁZQUEZ
• ANTONIO GOMEZ
Representants de l’alumnat:
• RAFAEL CLEMENT
• ALWALID ALHAJ MOHAMAD
• ALVARO MESSEGUER VILLENA
• TYLER LÓPEZ

Representant del PAS:
• MARGARITA CENTELLES