Acords:

25 de febrer de 2021

Aprovació del Projecte Lingüístic de Centre per majoria qualificada de dos terços.

18 de desembre de 2020:

 • Aprovació de la sol.licitud d’incorporació a la xarxa de centres de Qualitat va quedar de la següent manera:
  Claustre: 98 vots a favor i 24 abstencions
  Consell Escolar: 11 vots a favor + 1 abstenció
  Amb això, i prèvia consulta dels components, es conforma el equip de qualitat així:Equip de Qualitat:
  Coordinador de Qualitat: Vicent Tortosa
  Membres de l’equip directiu: Vicen Gurrea  i Salva Miró
  Representant de qualitat de la ESO: Isabel Ribas
  Representant de qualitat de Batxillerat: Salva Santafé
  Representant de qualitat de FP: Santiago Polo
  Representant de qualitat del PAS: Esther Mollá

21 d’octubre de 2020:

 • Aprovació de l’adhesió al programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura 2020-2021

28 setembre 2020:

 • Aprovació de la memòria econòmica del pla de foment de la lectura 2019-2020
 • Aprovació de l’autorització perquè l’alumnat de primer curs de Batxillerat puga eixir de l’institut abans de finalitzar la jornada lectiva.
 • Aprovació del Pla Anual de Formació

 

Membres del Consell Escolar:

President:

 • JOAQUIN MARTÍN

Secretari:

 • RAFAEL PÉREZ

Una cap d’estudis amb alternança.

Representant de l’ajuntament:

 • JESUS MARIA TIMONEDA

Representants del professorat:

 • MERCEDES SÁNCHEZ
 • IMMACULADA CABANES
 • EDUARDO NAVARRO
 • EDUARDO GONZÁLEZ
 • MARIA TERESA CATALÁ
 • BORIS ANAYA
 • AMPARO GRAS

Representants de les mares, pares o representants legals de l’alumnat:

 • GEMMA MORENO
 • CAROLINA PELETEIRO
 • ELENA MARQUES (representant de l’AMPA)
 • EDUARDO SORIANO
 • LAURA VÁZQUEZ
 • ANTONIO GOMEZ

Representants de l’alumnat:

 • RAFAEL CLEMENT
 • INES CABALLERO
 • LUCAS CARRATALÁ

Representant del PAS:

 • MARGARITA CENTELLES