Aneu a la barra d'eines

Tutors/es i Currículum 2n

Tutors/es

Grup Tutor Atenció als famílies Correu-e
A Carmen Hueso DIMECRES 9.45 a 10.40 maricarmen.hueso@iesabastos.org
E Adela Pérez DIVENDRES 11.00  a 11.55 adela.perez@iesabastos.org
I Empara Gras DIMECRES 11.55 a 12.50 amparo.gras@iesabastos.org
V Elisa Velasco DILLUNS 9.45 a 10.40 elisa.velasco@iesabastos.org
W Isabel Mompó DIVENDRES 8.50 a 9.45 isabel.mompo@iesabastos.org
PAC Miguel Brau DIJOUS 9.45 a 10.40 miguel.brau@iesabastos.org

Currículum

2n CURS Troncals Física i Química
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Lliure configuració  Valencià
Específiques  Educació Física
Religió / Valors Ètics
Música
Tecnologia
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Optatives 1 Informàtica youtube-icon
Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)
Iniciativa Emprenedora i Empresarial
Cultura Clàssica
Segona Llengua Estrangera
Taller d’Aprofundiment
Projecte Interdisciplinari

Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV num. 8284 / 30.04.2018)