Itinerari d’estudis

Aquest és l’itinerari d’estudis des de l’Educació infantil fins a la titulació de post-grau.

Permetent sempre la reincorporació als estudis des del món laboral.

Itinerari acadèmic
Itinerari acadèmic