Canvi de grup i permutes

Canvi de grup i permutes curs 2023-2024

En secretaria de cicle fins al 16 de setembre (degudament justificat). Només es garanteixen canvis de grup si hi ha permutes organitzades pels propis alumnes.

Sol·licitud de Canvi de Grup en Cicles Formatius