Òrgans de direcció

Equip directiu

Càrrec Nom i Cognoms Correu
Direcció Joaquin Martín Coné director@iesabastos.org
Vicedirecció María Vicenta Gurrea Regal vicedirector@iesabastos.org
Caporalia d`Estudis 1r i 2n ESO / 1r BAT  Isabel Ribas Galumbo je.eso@iesabastos.org
Caporalia d`Estudis 3r i 4t ESO / 2n BAT Esperanza Ruiz je.bachillerato@iesabastos.org
Caporalia d`Estudis Cicles Formatius Ema Oliva Migotto je.ciclos@iesabastos.org
Secretaria Rafa Pérez Dasí secretario@iesabastos.org
Sotssecretaria Esther Prades Chirivella vicesecretario@iesabastos.org

Altres càrrecs

Càrrec Nom i Cognoms Correu
Presidència de l’Ampa Elena Marqués ampa@iesabastos.org
Biblioteca Inés Bonet biblioteca@iesabastos.org
Coordinació de Borsa de Treball Vicente Ruíz bolsa@iesabastos.org
Coordinació de Convivència i Igualtat Noemi Olivera coordinacio.convivencia@iesabastos.org
Coordinació de Formació Juan Gabaldon juan.gabaldon@iesabastos.org
Coordinació de Xarxa Llibres Constancia Cárceles constancia.carceles@iesabastos.org
Coordinació TIC Pau Villanueva coordinador.tic@iesabastos.org
Coordinació ESO Maite Català coordinador.eso@iesabastos.org
Coordinació de Formació Professional Chelo Richart coordinacio.fp@iesabastos.org
Caporalia de Departament Administració Ana Romero Díaz jd.administracion@iesabastos.org
Caporalia de Departament Arts Plàstiques Cristina Alberto jd.dibujo@iesabastos.org
Caporalia de Departament Castellà Nuria Zaragozá jd.castellano@iesabastos.org
Caporalia de Departament Ciències Naturals Noemí Olivera jd.ciencias@iesabastos.org
Caporalia de Departament Comercio i Màrqueting Benjamín Arroquia jd.comercio@iesabastos.org
Caporalia de Departament Economia David Chapa jd.economia@iesabastos.org
Caporalia de Departament Educació Física Ángel Alpeñés jd.educacionfisica@iesabastos.org
Caporalia de Departament Filosofia Josefa Cuevas jd.filosofia@iesabastos.org
Caporalia de Departament Física i Química Oscar Cervera jd.fisicayquimica@iesabastos.org
Caporalia de Departament Formació i Orientació Laboral Carmen Meco jd.fol@iesabastos.org
Caporalia de Departament Francès Nuria Mateu jd.frances@iesabastos.org
Caporalia de Departament Geografia i Historia Marga Ibañez jd.geografia@iesabastos.org
Caporalia de Departament Grec Salvador Santafé jd.griego@iesabastos.org
Caporalia de Departament Informàtica Luz Martínez jd.informatica@iesabastos.org
Caporalia de Departament Anglès Esther Morell jd.ingles@iesabastos.org
Caporalia de Departament Llatí Salvador Miró jd.latin@iesabastos.org
Caporalia de Departament Matemàtiques Mario Asensi Collantes jd.matematicas@iesabastos.org
Caporalia de Departament Música Alberto Pérez jd.musica@iesabastos.org
Caporalia de Departament Orientació Fundamento Oliver jd.orientacion@iesabastos.org
Caporalia de Departament Pràctiques Formatives Cate Carrión jd.practicas@iesabastos.org
Caporalia de Departament Religió Inés Bonet jd.religion@iesabastos.org
Caporalia de Departament Tecnologia Mª Teresa Catala jd.tecnologia@iesabastos.org
Caporalia de Departament Valencià Elena Valverde jd.valenciano@iesabastos.org
Caporalia de Departament Història Federico Jose Sinisterra jd.historia@iesabastos.org