El I.E.S. Abastos és un centre d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior situat al carrer Alberic nº 18 de València, en les antigues instal·lacions de l’Mercat de Proveïments de la ciutat. Aquestes instal·lacions alberguen a més un complex cultural-esportiu, diverses oficines municipals, una seu de la Universitat Popular i una Comissaria de Policia.
Estem situats en un enclavament urbà privilegiat que compta amb estupendes connexions amb el transport públic urbà: bus, metro, Valenbisi, etc. que facilita l’arribada dels alumnes que visquin en altres zones de València oa la seva àrea metropolitana.

Comptem amb un alumnat d’una extracció social mitjana, havent augmentat considerablement el nombre d’alumnes de procedència extracomunitària en els últims anys fins a situar-se entorn a l’18% de el total d’alumnes matriculats en l’actualitat, fenomen aquest que no fa sinó reflectir la nostra realitat social actual.

L’edifici data dels anys 40 i va ser projectat per l’arquitecte Javier Goerlich Lleó, autor entre d’altres de l’edifici Banc de València, el Teatre Talia, el col·legi Major Lluís Vives, la Porta de la Mar o la restauració de l’Església de Sant Agustí. Té un estil arquitectònic entre funcionalista i neocasticista.

En els anys 80 es va fer una restauració completa, destinant l’ala nord a l’institut. Quan l’institut va ser inaugurat, el 1991, ho va fer com dos centres formatius diferenciats, l’Institut de Batxillerat Cavanilles i l’Institut de Formació Professional Manuel Sánchez Ayuso, ocupant cada un d’ells una ala de el nou edifici. L’any 2002 aquests dos centres van ser fusionats passant a funcionar com un de sol, donant lloc a l’actual IES Abastos.

Façana Mercat Abastos