Instal·lacions

A més de les aules generals d’ESO i Batxillerat i les específiques dels Cicles Formatius, de les quals 8 estan informatitzades, el Centre disposa de:

 • Aula/taller de Comerç.

Aula per a desenvolupar habilitats i aptituds en la gestió operativa i documental de tràmits vinculats al comerç amb un enfocament més pràctic i pròxim a l’àmbit laboral de les necessitats empresarials. Les instal·lacions de l’aula/taller de comerç disponibles estan dissenyades de manera que superen els requisits establits per la normativa per a impartir certificats de professionalitat d’Activitats de vendes, Gestió comercial de vendes, Organització i Gestió de Magatzems i altres cursos per a formar a especialistes en aquesta matèria.

 • Laboratori de pràctiques d’Informàtica.

El laboratori de pràctiques d’informàtica és un instrument molt complet per a l’entrenament de la comprensió de programes d’informàtica, com ara Excel, Word, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, HTML5, etc. En definitiva, és un espai per a estudiar, experimentar i aprendre el funcionament de programes d’informàtica i practicar el seu ús.

 • Una aula de música.

L’aula de música és un espai per a delectar-se en detalls i ensenyaments diversos sobre la música. Experimentar i aprendre el funcionament de diversos aspectes musicals i practicar el seu ús en una aula preparada (i insonoritzada) a tals efectes.

 • Dues aules de dibuix.

Les aules de dibuix naixen de la conjunció del compromís d’acostar el currículum a l’alumnat (amb una clara intenció de fer-los partícips de la seua educació i integrats en el procés educatiu) i de la cerca de la bellesa com a element educador de ciutadans i ciutadanes, descobrint-se a través del gaudi de la creació artística i la vivència d’aquesta.

 • Dues aules de tecnologia.

La importància d’aquestes dues aules de tecnologia són fonamentals per a l’aprenentatge de la tecnologia, des d’un enfocament teòric i pràctic. Una bona organització dels materials, eines, últimes tecnologies  i màquines contribueix al bon funcionament de la classe i al bon desenvolupament dels projectes

 • Un laboratori de Biologia i Geologia.

L’amplitud de l’aula mitjana les possibilitats d’interacció i poder abastar des de textos per a donar a conéixer el mètode científic fins a l’estudi del comportament d’animals vius. Està organitzat en els apartats: tècniques generals no específiques, tècniques en Microbiologia, en Botànica, en Zoologia, en Bioquímica i en Geologia. 

 • Un laboratori de Física i Química.

Aquest aula coadjuva al fet que entre tots existisca un clima àgil de participació respecte a activitats desenvolupades de Física i química. Un compromís que va més enllà de suports puntuals, superant la cerca de mínims i entenent que la labor de l’institut passa per aspirar a oferir una excel·lència en el context de la física i química de manera pràctica i pròxima a l’alumnat.

 • Una aula específica del Programa de Diversificació Curricular.

Aquest aula permet la selecció dels programes de Diversificació Curricular per a guardar un cert equilibri entre els diferents tipus de capacitats (cognitives, motrius, afectives o d’equilibri personal, de relació interpersonal i inserció social). Aquestes capacitats han de madurar en relació amb continguts de fets, procediments i actituds derivats dels camps de coneixement que l’etapa desenvolupa.

 • Dues aules d’informàtica per a ús general.

Les distribucions de les aules d’informàtica per a ús general permet un acostament pràctic a un entorn digital. Conté els elements informàtics necessaris (renovats de manera constant i capdavantera) per a una experiència digital altament satisfactòria.

 • Un gimnàs.

Aquest espai és un arquetip ben reeixit d’instal·lació específica per a la pertinent impartició de l’Educació Física, això és, el desenvolupament del cos mitjançant la pràctica esportiva. En funció de la seua arquitectura i dels materials i elements gimnàstics diversos s’aconsegueix, any rere any, la consecució d’importants marques en aquestes disciplines gràcies als elements allí disponibles.

 • Dos vestuaris per a xics i altres dos per a xiques.

Aquestes habitacions o sales estan destinades al canvi de roba. Els vestuaris són molt comuns en llocs en què és necessari canviar-se de roba distingint per gènere.

 • Patis exteriors i dos patis interiors coberts.

Fantàstics espais multidisciplinaris per a usos diversos i amb una esplèndida il·luminació natural.

 • Una Sala d’actes, amb una capacitat aproximada de 400 persones.

Un imponent espai multifuncional equipat amb equipament modern, així com elements multifuncionals, en el qual, a més, el mobiliari pot adaptar-se a les necessitats de l’acte. Es pot trobar diversos usos: únicament per a conferències i presentacions, teatre, multipropòsit (conferència, presentacions, música directe, representacions teatrals…)

 • Una Biblioteca.

Constitueix un espai per a estudi de l’alumnat i amb servei de consulta, i préstec de llibres, així com consulta a Internet. Portant dos anys millorant els seus serveis eficaçment a través del Pla de Foment a la Lectura.

 • Sala de professors equipada amb ordinadors amb connexió a Internet.

Aquest aula és un ampli i lluminós lloc de treball i planificació, en el qual els docents interactuen amb els seus parells, però també és un espai de distensió, descans i convivència.

 • Despatx de Formació de Centres de Treball (FCT’s).

Aula de coordinació de la fase de formació pràctica en l’empresa (FCT’s) que es desenvolupa en el centre de treball i que com a regla general, s’haurà de realitzar, una vegada superats tots els mòduls professionals del cicle formatiu, en l’entorn real de l’empresa.

 • Sala de visites institucionals.

En els seus usos contemporanis, aquest espai també serveix per a la celebració d’actes públics que per la seua transcendència així ho requereixen. La seua configuració arquitectònica està estretament unida a la figura de l’Institut de Proveïments on les visites institucionals puguen acudir a algun acte realitzat per distingides autoritats i personalitats.

 • Sala de reunió amb pares i mares.

La ubicació estratègica, i les possibilitats tècniques converteixen aquesta sala en el lloc idoni per a la celebració de trobades entre el personal docent i els pares i mares per a tractar qualsevol element educatiu dels seus fills. Un espai multifuncional 

 • Despatx Sala de guàrdies i un despatx Aula de Convivència.

Aquest conjunt de sales mostren que l’institut és molt més que la classe de referència de l’alumne, convertint-se així en un element diferenciador i alternatiu on es pot ajudar i guiar a l’alumnat d’una manera més directa. 

 • Cafeteria.

Lloc de trobada en el centre educatiu on se serveix café. En general aquest recinte també ofereix altres infusions i begudes, i fins i tot uns certs tipus d’elements seleccionats de la millor gastronomia.