Vota per Abastos

Aquest edifici té una sèrie de deficiències a esmenar i per a això l’IES Abastosno té ni capacitat econòmica ni legal per a assumir-les.

L’ajuntament, amb la seua democratització de les decisions ha decidit posar per a triar el PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE ABASTOS(adecentamiento de zones comunes, façanes i cobertes). Per això és molt important que voteu a favor de fer aquest projecte.

https://decidimvlc.valencia.es/budgets/7/investments/5928

A més li demanaria que ho envie a tots els seus contactes de València. Com més vots tinguem més possibilitats tindrem.

És essencial que aquest projecte es duga a terme per la seguretat del nostre alumnat, professorat i personal de serveis.

Durant l’últim any ha caigut ja tres vegades el sostre de diferents parts de l’institut

1- Balcó de la façana

2- Sostre de la segona planta part davantera

3- 3- Sostre de davant de l’aula 010)

i afortunadament no hem de lamentar víctimes, però l’última vegada va caure molt prop d’una subalterna i pot ser que la pròxima vegada no puguem dir el mateix.

A més,.s’ha d’actuar sobre:

Quadres elèctrics al costat de la junta de dilatació amb el consegüent perill d’electrocutar-se, ja que les juntes estan passades i per allí entra molta aigua.

Les planxes que tapen la junta de dilatació de la segona planta han caigut desprenent rebles de formigó.

Per a votar:

Marmitó a Votar dins d’aquesta web, però és necessari que estiga donats d’alta i es connecte amb les seues credencials.

Si no s’ha connectat mai, haurà de registrar-se en el botó de la dreta o amb l’enllaç registrar-te. Emplene les dades i li enviarà un mail per a confirmar el compte (jo el vaig rebre directament en la safata d’entrada però si no el troba tal vegada està en el Spam.

Confirme punxant a Confirmar el meu compte i li envia perquè fique les seues credencials.

Una vegada allí ha d’emplenar les dades per a verificar que és citat de València. Encara que siga d’un altre barri us deixa votar.

Una vegada connectat pot anar a l’enllaç https://decidimvlc.valencia.es/budgets/7/investments/5928  i votar-lo a

https://decidimvlc.valencia.es/budgets/7/investments?heading_id=101 i votar en el de ADECENTAMIENTO ABASTOS.

El nostre barri és Extramurs i com el pressupost és el mateix que de la rehabilitació de Abastos, no ha de votar a un altre.

Presentació dels Cursos d’Especialització dia 26/9 a les 16.00

El dia 26/9 a les 16.00 es realitzarà la presentació del Curs d’Especialització amb els seus diferents mòduls. Els objectius d’aquesta presentació són:

– Que els alumnes coneguen que coneixements previs es necessiten repassar/aprendre per a poder seguir el Curs d’Especialització. El curs comença el dia 3/10.

– Explicar l’horari perquè us pugueu.

– Explicar aspectes organitzatius del curs.

– Explicar els continguts globals que seran impartits durant el curs.

Lloc de reunió:

16.00: En la sala d’actes per als aspectes genèrics

Posteriorment el coordinador de cada curs els acompanyarà a l’aula i els explicarà els aspectes específics del Curs d’Especialització.

Adjudicaciones de plazas vacantes de los CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:

Martes 20/9:

  • 8:30: C.E. Inteligencia Artificial y BigData
  • 9:00: C.E. Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual

Todos los alumnos deben venir con la documentación acreditativa del acceso y
disponer de la documentación personal necesaria para matricularse en caso de
que se les asigne plaza, incluido dinero para las tasas.
Las plazas se asignarán por orden de lista de espera.

TENDRAN PRIORIDAD EN LA MATRÍCULA Y EN ESTE ORDEN:
1- Alumnos admitidos que no formalizaron matrícula en plazo
2- Alumnos de la lista de espera de ese curso de especialización de
nuestro centro.
3- Alumnos de la lista de espera de un curso de especialización de
nuestro centro
4- Alumnos de la lista de espera de ese curso de especialización en
algún centro
5- Alumnos de la lista de espera de un curso de especialización de la
familia de Informática en algún centro
6- Resto de alumnos ordenados por nota de acceso

Matrícula Curs d’Especialització – Documentació a presentar 2022-2023

En el procés de matrícula ordinària, es matricularà l’alumnat admés en IES Abastos,  en les llistes definitives del procés d’admissió, per al curs 22/23 en modalitat PRESENCIAL.

La  documentació per a formalitzar la matrícula  s’entregarà degudament emplenada en les bústies de la secretaria de cicles:

Des del dilluns 12 al dimecres 15 de setembre 2022

IMPORTANT: Qui no realitze els tràmits segons el termini i forma establits es considerarà que renúncia a la seua plaça per al curs 2022/2023

Documents a aportar:

1.- IMPRÉS DE MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE).

2.- CERTIFICACIÓ ACADÈMICA ORIGINAL dels estudis que li permeten l’accés al curs que es matricula.

3.- RESGUARD DE PAGAMENT MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE)

4.- FOTOCOPIA CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA ACTUALITZADA (EN CAS DE REDUCCIÓ)

5.- FOTOCÒPIA D EL DNI, NIE, o targeta de resident, visat d’estudis, passaport (IMPRESCINDIBLE)

6.- 3 FOTOGRAFIES GRANDÀRIA CARNET (IMPRESCINDIBLE) Escriure nom i cognom de l’alumne en el revers d’aquestes.

7.SOL·LICITUD D’ACCÉS ”WEB FAMÍLIA” (IMPRESCINDIBLE)

8.- AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

9.- FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL O TARGETA SIP O ASSEGURADORA (IMPRESCINDIBLE)

10.- DECLARACIÓ RESPONSABLE. (IMPRESCINDIBLE) La sol·licitud de torn NO S’APLICA en aquest curs.

11. SOBRE GRANDÀRIA FOLI. (IMPRESCINDIBLE)

En el sobre introduir tota la documentació. En la cara del sobre escriure:

  • Cicle: en el qual es matricula per al curs 2022/23
  • Alumne/a: Nom i Cognoms