AMPA

Informació i inscripció

HORARI: dimecres de 10h a 11,00h

i prèvia cita per correu-e: ampa@iesabastos.org

Benvolguts pares i mares:

L’associació de mares i pares d’l’IES Abastos és una entitat en la qual s’integren voluntàriament els pares i mares dels alumnes / as de l’IES Abastos, de qualsevol dels seus nivells formatius: ESO, Batxillerat i / o Cicles Formatius de Formació Professional.

Segueix sent la nostra responsabilitat la d’interessar pel procés educatiu dels nostres fills / es, encara que hagin accedit a un nivell superior d’ensenyament. Aquest interès i implicació en la seva educació podem exercir-lo mitjançant la nostra participació en l’AFA i al Consell Escolar de Centre on comptem també amb representació. Com més siguem, més força tindrem en aconseguir, amb la resta de la comunitat educativa, una major qualitat educativa per nostres fills/@s.

Dos dels nostres membres de la Junta Directiva de l’associació, pertanyen a cadascun dels òrgans citats anteriorment, amb el que es garanteix una forma integral d’abordar els Projectes que parteixen de l’AMPA, amb una metodologia de treball transversal en cooperació amb el centre, des de cadascuna de les àrees.
L’AMPA participa activament en les activitats extracurriculars del centre i en la millora de les instal·lacions, subvencionant els costos d’aquestes, totalment o parcialment, dona suport als alumnes que es troben en risc d’exclusió social o en una situació de vulnerabilitat del centre, gestiona activitats de formació en valors tant amb l’alumnat, l’equip docent i les famílies, buscant l’excel·lència en el procés educatiu, abordant les problemàtiques que es van presentant any a any, relacionades sobretot amb la convivència i la inclusió, des del respecte i la tolerància, acompanyant a tots els col·lectius en la labor educativa.
Quants més siguem, més força tindrem per a aconseguir, juntament amb la resta de la comunitat del centre, una major qualitat educativa per a nostres fills/@s .

AVANTATGES DE SER SOCI DE L’AMPA

-Pots assistir de manera lliure a totes les reunions i assemblees de l’AMPA, per a conéixer els projectes que promou.

-Pots participar en qualsevol activitat i òrgan de govern de l’AMPA.


-Rebràs per correu electrònic els avisos de les reunions de l’AMPA, el resum dels acords adoptats per aquest, peticions comunicades a la Direcció del Centre o qualsevol altre organisme educatiu, les queixes i comentaris realitzats pels socis/as, les peticions i els acords adoptats pel Consell Escolar del Centre, les convocatòries de concursos, actes culturals i viatges organitzats en el Centre, …., i molt més.


-Descomptes econòmics en l’ús de taquilles, en les activitats culturals i els viatges organitzats amb la participació de l’AMPA.


-Indicar les teues preferències i/o necessitats sobre el contingut de les xarrades formatives i altres activitats a organitzar per l’AMPA.


-Tindre veu i vot en el Consell Escolar del Centre i en la Comissió de Convivència, ja que l’AMPA compta amb diversos representants en l’òrgan de representació i decisió més important de l’IES Abastos.

QUÈ FEM

– Ser presents en el centre per atendre totes les peticions d’alumnes / es, pares / mares i professorat.

– Donar suport i donar valor amb la nostra presència les iniciatives promogudes pel professorat i l’alumnat de el Centre i per el propi AMPA.

– Organitzar xerrades formatives gratuïtes per als pares / mares i per als alumnes.

– Realitzar activitats formatives complementàries per al nostre alumnat. (Manipulador aliments, curs monitor oci i temps lliure, ball, badmington etc …)

– Participar i donar suport econòmicament les activitats extraescolars i / o culturals organitzades pel professorat.

– Donar suport econòmicament, en la mesura del nostre pressupost, als socis de l’AMPA que prenen part en aquestes activitats.

– Participar en el Consell Escolar de Centre i mantenir constant comunicació amb l’equip directiu de l’IES Abastos.

– Mantenir reunions de l’ AMPA un cop a el mes, aproximadament, per valorar la marxa i funcionament de Centre. En aquest moment tenim tres comissions de treball: comunicació, infraestructures de centre i taquilles.

– Organitzar activitats formatives complementàries per al nostre alumnat.

COM PODEM AJUDAR

– Estem presents a l’IES Abastos. Compartim espai i temps amb els teus fills / es. Coneixem el funcionament de centre.

– Prenem part en els òrgans de representació i ens posem en contacte amb els professors i equip directiu. Traslladem inquietuds i queixes. També propostes i suport a les activitats de centre.

– Ens importen tots els alumnes / as i tots els cicles formatius, és en aquestes edats on més ens juguem el futur personal, social i laboral de nostres fills i totes.

– L’ AMPA pot orientar-te o demanar ajuda per donar resposta a tot el que necessitis fa a l’educació del nostre fills. Atendrem les teves peticions a través del nostre correu electrònic (ampa@iesabastos.org), a la bústia de suggeriments de l’Afa o de forma presencial en l’horari d’atenció. A més, si ets soci, en la mateixes juntes o assemblees que realitzi l’Associació.

COM POTS AJUDAR A L’ AMPA

– Necessitem la teva ajuda: fes-te soci per només 20 euros a l’any, mitjançant la fitxa d’inscripció.

– La quota correspon a la unitat familiar, amb independència de l’nombre de germans matriculats a l’IES. A més rebreu un obsequi per unitat familiar.

– Ingressa aquesta quantitat en el compte: 0030/8352/89/0000816271 BANESTO / Grupo Santander. O si ho prefereixes abónala en efectiu en el nostre despatx en els horaris d’atenció.

– Omple aquestes dades i lliura la fitxa a l’ AMPA (planta baixa de l’IES proveïments) en l’horari d’atenció, deixant-la en la bústia que hi ha a la porta o enviant-escanejada al nostre correu electrònic. No oblidis adjuntar la còpia de l’resguard econòmic.

– Si us plau, ESCRIU AMB MAJÚSCULES I AMB MOLTA CLAREDAT l’adreça del teu correu electrònic a la fitxa d’inscripció. Si aquest, el canvies o el dones de baixa, envia’ns el nou a ampa@iesabastos.org

Pots visitar el nostre facebook. “AmpaInstitutoAbastos”. I per a qualsevol dubte envia’ns un mail al nostre correu i et contestarem el més rápidam