AFA

Informació i inscripció

HORARI: dimecres de 10h a 11,00h

i prèvia cita per correu-e: ampa@iesabastos.org

Benvolguts pares i mares:

L’associació de mares i pares d’l’IES Abastos és una entitat en la qual s’integren voluntàriament els pares i mares dels alumnes / as de l’IES Abastos, de qualsevol dels seus nivells formatius: ESO, Batxillerat i / o Cicles Formatius de Formació Professional.

Segueix sent la nostra responsabilitat la d’interessar pel procés educatiu dels nostres fills / es, encara que hagin accedit a un nivell superior d’ensenyament. Aquest interès i implicació en la seva educació podem exercir-lo mitjançant la nostra participació en l’AFA i al Consell Escolar de Centre on comptem amb representació. Com més siguem, més força tindrem en aconseguir, amb la resta de la comunitat educativa, una major qualitat educativa per nostres fills @ s.

AVANTATGES DE SER SOCI DE L’AMPAAFA

-Pots assistir de forma lliure a totes les reunions i assemblees de l’AFA. També pots participar en qualsevol activitat i òrgan de govern de l’AFA.

-Recibirás per correu electrònic els avisos de les reunions de l’AFA, el resum dels acords adoptats per l’AFA, peticions comunicades a la Direcció de Centre o qualsevol altre organisme educatiu, les queixes i comentaris realitzats pels socis / es, les peticions i els acords adoptats pel Consell Escolar de Centre, les convocatòries de concursos, actes culturals i viatges organitzats en el Centre, …., i molt més.

-Descomptes econòmics en l’ús de taquilles, en les activitats culturals i els viatges organitzats amb la participació de l’AFA.

-Indicar les teves preferències i / o necessitats sobre el contingut de les xerrades formatives i altres activitats a organitzar per l’AFA.

Tenir veu i vot en el Consell Escolar de Centre, ja que l’AFA compta amb diversos representants en l’òrgan de representació i decisió més important de l’IES Abastos.

QUÈ FEM

– Ser presents en el centre per atendre totes les peticions d’alumnes / es, pares / mares i professorat.

– Donar suport i donar valor amb la nostra presència les iniciatives promogudes pel professorat i l’alumnat de el Centre.

– Organitzar xerrades formatives gratuïtes per als pares / mares i per als alumnes.

– Realitzar activitats formatives complementàries per al nostre alumnat. (Manipulador aliments, curs monitor oci i temps lliure, ball, badmington etc …)

– Participar i donar suport econòmicament les activitats extraescolars i / o culturals organitzades pel professorat.

– Donar suport econòmicament, en la mesura del nostre pressupost, als socis de l’AFA que prenen part en aquestes activitats.

– Participar en el Consell Escolar de Centre i mantenir constant comunicació amb l’equip directiu de l’IES Abastos.

– Mantenir reunions de l’AFA un cop a el mes, aproximadament, per valorar la marxa i funcionament de Centre. En aquest moment tenim tres comissions de treball: comunicació, infraestructures de centre i taquilles.

– Organitzar activitats formatives complementàries per al nostre alumnat.

COM PODEM AJUDAR

– Estem presents a l’IES Abastos. Compartim espai i temps amb els teus fills / es. Coneixem el funcionament de centre.

– Prenem part en els òrgans de representació i ens posem en contacte amb els professors i equip directiu. Traslladem inquietuds i queixes. També propostes i suport a les activitats de centre.

– Ens importen tots els alumnes / as i tots els cicles formatius, és en aquestes edats on més ens juguem el futur personal, social i laboral de nostres fills i totes.

– L’AFA pot orientar-te o demanar ajuda per donar resposta a tot el que necessitis fa a l’educació del nostre fills. Atendrem les teves peticions a través del nostre correu electrònic (ampa@iesabastos.org), a la bústia de suggeriments de l’Afa o de forma presencial en l’horari d’atenció. A més, si ets soci, en la mateixes juntes o assemblees que realitzi l’Associació.

COM POTS AJUDAR A L’AFA

– Necessitem la teva ajuda: fes-te soci per només 20 euros a l’any, mitjançant la fitxa d’inscripció.

– La quota correspon a la unitat familiar, amb independència de l’nombre de germans matriculats a l’IES. A més rebreu un obsequi per unitat familiar.

– Ingressa aquesta quantitat en el compte: 0030/8352/89/0000816271 BANESTO / Grupo Santander. O si ho prefereixes abónala en efectiu en el nostre despatx en els horaris d’atenció.

– Omple aquestes dades i lliura la fitxa a l’AFA (planta baixa de l’IES proveïments) en l’horari d’atenció, deixant-la en la bústia que hi ha a la porta o enviant-escanejada al nostre correu electrònic. No oblidis adjuntar la còpia de l’resguard econòmic.

– Si us plau, ESCRIU AMB MAJÚSCULES I AMB MOLTA CLAREDAT l’adreça del teu correu electrònic a la fitxa d’inscripció. Si aquest, el canvies o el dones de baixa, envia’ns el nou a ampa@iesabastos.org

Pots visitar el nostre facebook. “AmpaInstitutoAbastos”. I per a qualsevol dubte envia’ns un mail al nostre correu i et contestarem el més rápidam