Aneu a la barra d'eines

Tutors/es i Currículum 1r

Tutors/es

Grup Tutor/a Atenció als famílies Correu-e
A Ines Bonet DIMARTS 11.00  a 11.55 ines.bonet@iesabastos.org
E Fernando Arriazu DILLUNS 11.55 a 12.50 fernando.arriazu@iesabastos.org
I Verónica Pastor (José Rubio) DILLUNS 11.55 a 12.50 veronica.pastor@iesabastos.org
V Laura González DIJOUS 11.55 a 12.50 laura.gonzalez@iesabastos.org
W Carmen Lacruz DIVENDRES 11.00  a 11.55 carmen.lacruz@iesabastos.org

Consulta ací els àmbits i les llengües en què s’impartixen

Currículum

1r CURS Troncals Biologia i Geologia
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Lliure configuració  Valencià
Específiques  Educació Física
Religió / Valors Ètics
Música
Tecnologia
Optatives 1 Informàtica
Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)
Iniciativa Emprenedora i Empresarial
Cultura Clàssica
Segona Llengua Estrangera
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Taller d’Aprofundiment
Projecte Interdisciplinari