Tutors/es i Currículum 1r

Tutors/es

Grup Tutor/a Atenció als famílies
A Elisa Chirivella de Andrés Dimarts 11:55 a 12:50
B Ana María Engo Dijous 9:45 a 10:40
C Lucía Collado Dimecres 8:50 – 9:45
D Carlos Chamorro Dilluns 9:45 a 10:40
E Clara Colomina Dimarts 11:55 a 12:50

Consulta ací els àmbits i les llengües en què s’impartixen

Currículum

1r CURS Troncals Biologia i Geologia
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Lliure configuració  Valencià
Específiques  Educació Física
Religió / Valors Ètics
Música
Tecnologia
Optatives 1 Informàtica
Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)
Iniciativa Emprenedora i Empresarial
Cultura Clàssica
Segona Llengua Estrangera
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Taller d’Aprofundiment
Projecte Interdisciplinari