Convalidacions i mòduls professionals aprovats amb anterioritat

IMPORTANT:

  • Es resoldran amb prioritat aquelles sol·licituds en què conste el grup al qual pertany l’alumne.
  • Mentre no es resolguen les peticions, l’alumnat assistirà a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de FCT ni el de Projecte si no compleix els requisits exigibles per la normativa en vigor.

¿Cómo lo solicito?

( Curso escolar 2023-2024 del 18 de septiembre al 29 de septiembre) AMPLIADO HASTA EL 10 de Octubre