Qualitat i gestió de millora continuada

Projecte de qualitat i millora

L’IES Abastos és un centre d’ESO, Batxiller i Formació Professional amb la missió i voluntat de servei a la societat compromés amb el seu entorn tant social com productiu.
L’IES Abastos treballa constantment per mantindre un servei de qualitat a l’alumnat i famílies basat en els principies recollits en la seua política de qualitat.
L’IES Abastos forma part de la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa

Missió

Formació de persones per una societat més justa, col·laborativa, cooperativa i oberta al món.

Visió

Ser referent per l’educació innovadora i pels projectes integradors i internacionals.

Valors

  • Orientació a l’usuari
  • Innovació
  • Internacionalització
  • Medi ambient
  • Cooperació

Mapa de processos