Aneu a la barra d'eines

Tutors/es i Currículum 4t

Tutors/es

Grup Tutor Atenció a les famílies Correu-e
A Virginia Hidalgo DIJOUS 11.55 a 12.50 virginia.hidalgo@iesabastos.org
E María del Remei Pablo DILLUNS 11.00  a 11.55 reme.pablo@iesabastos.org
V Guillem Ballester DIMECRES 11.00  a 11.55 guillem.ballester@iesabastos.org
W Javier Palmero DIVENDRES 9.45 a 10.40 javier.palmero@iesabastos.org
PR4 Isabel Ribas DIMECRES 11.00  a 11.55 isabel.ribas@iesabastos.org

Currículum

Ens. Acad. per a la Inic. al Batxillerat Ens. Acad. per a la Inic. a FP
 4t CURS  Troncals Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Primera Llengua Estrangera
Matemàtiques O. E. Acadèmiques Matemàtiques O. E. Aplicades
Lliure configuració Valencià
Troncals Optatives 2 Biologia i Geologia

Física i Química

Economia

Llatí

Tecnologia

CC Apl. a l’Act. Prof. / Iniciació i Iniciativa Empren.

Específiques  2 Educació Física

Religió / Valors Ètics

Bloc.A 1. Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Filosofia

Música

Segona Llengua Estrangera

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica) youtube-icon

Troncal no cursada

Bloc.B
1
Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera

Projecte Interdisciplinari

Tallers d’Aprofundiment

Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)

(1) Obligatòriament una de les matèries específiques a triar ha de ser del bloc A Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV num. 8284 / 30.04.2018)