FP a distància

Què és la Formació Professional a distància?

La Formació Professional en la modalitat a distància, inclourà activitats d’autoaprenentatge de l’alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

En esta modalitat a distància, hi ha classes un matí i una vesprada de classes de les quals el seu contingut es el mateix, donant així l’oportunitat d’assistir a les classes bé pel matí o bé per la vesprada. L’assistència a les classes setmanals, 1 dia per setmana,no és obligatòria. Només és obligatòria l’assistència a un examen per cada avaluació i a algunes pràctiques.

En esta modalitat d’ensenyança té una gran importància metodològica l’ús de les distintes tecnologies de la informació i de la comunicació, dels distints recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l’autoaprenentatge.

En la Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància, es garantirà l’atenció tutorial de l’alumnat a través de l’equip educatiu que es constituirà per a impartir estes ensenyances.

La formació a distància és un model obert en el que l’alumnat marca el seu ritme d’aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, l’assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d’aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l’assistència presencial.

Més informació sobre la FP a distància.

Oferta educativa. 2020-2021

Comerç i Màrqueting.

Grup Cicle Grau Curs Tutoría Correu-e
6TS Superior 1r Transport i Logística Mª Carmen Dolz carmen.dolz@iesabastos.org
6G Superior 1r Comerç Internacional Carlos Castro
7G Superior 2n Comerç Internacional Azucena Casañ azucena.casan@iesabastos.org

Informàtica i comunicacions

Grup Cicle Grau Curs Tutoría Correu-e
6P Superior 1erASIX Ramón Gramaje ramon.gramaje@iesabastos.org
7P Superior 2n ASIX Pascual Ballester pascual.ballester@iesabastos.org
7S Superior 2n DAW Heike Bonilla heike.bonilla@iesabastos.org
6U Superior 1er DAM Pilar Melio pilar.melio@iesabastos.org
7U Superior 2n DAM Cristina Ausina cristina.ausina@iesabastos.org
6S Superior 1er DAW Anna Sanchis anna.sanchis@iesabastos.org