FP semipresencial

Butlletí informatiu Comerç Internacional Semipresencial 23-24

Butlletí informatiu Transport i Logística Semipresencial 23-24

Butlletí informatiu ASIX

Butlletí informatiu DAM

Butlletí informatiu DAW

Què és la Formació Professional a semipresencial?

La Formació Professional en la modalitat semipresencial, inclourà activitats d’autoaprenentatge de l’alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

En esta modalitat semipresencial, hi ha classes un matí i una vesprada de classes de les quals el seu contingut es el mateix, donant així l’oportunitat d’assistir a les classes bé pel matí o bé per la vesprada. L’assistència a les classes setmanals, 1 dia per setmana,no és obligatòria. Només és obligatòria l’assistència a un examen per cada avaluació i a algunes pràctiques.

En esta modalitat d’ensenyança té una gran importància metodològica l’ús de les distintes tecnologies de la informació i de la comunicació, dels distints recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l’autoaprenentatge.

En la Formació Professional en la modalitat semipresencial, es garantirà l’atenció tutorial de l’alumnat a través de l’equip educatiu que es constituirà per a impartir estes ensenyances.

La formació semipresencial és un model obert en el que l’alumnat marca el seu ritme d’aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, l’assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d’aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l’assistència presencial.

Més informació sobre la FP semipresencial.

Oferta educativa. 2023-2024

Comerç i Màrqueting.

Grup Cicle Grau Curs Tutoría Correu-e
6TS Superior 1r Transport i Logística Ana Belén Espasa anabelen.espasa@iesabastos.org
6G Superior 1r Comerç Internacional Carlos Castro
7G Superior 2n Comerç Internacional Pablo Vera pablo.vera@iesabastos.org

Informàtica i comunicacions

Grup Cicle Grau Curs Tutoría Correu-e
6P Superior 1erASIX Elena Bonet elena.bonet@iesabastos.org
7P Superior 2n ASIX Pascual Ballester pascual.ballester@iesabastos.org
7S Superior 2n DAW Heike Bonilla heike.bonilla@iesabastos.org
6U Superior 1er DAM Pilar Melio pilar.melio@iesabastos.org
7U Superior 2n DAM Rafa Puig rafael.puig@iesabastos.org
6S Superior 1er DAW Mª Jesús San Valero mariajesus.sanvalero@iesabastos.org