Sol·licitud de Títol

L’alumnat que haja finalitzat els estudis del cicle, inclosos la FCT i el projecte pot sol·licitar el títol.

Documentació a presentar:

Procediment:

Depositarà degudament emplenats impresos i taxes pagades en un sobre o engrapats en les bústies de Secretaria de cicles.

La certificació es recollirà passats 5 dies en horari de secretaria.