Sol·licitud de Títol

L’alumnat que haja finalitzat els estudis del cicle, inclosos la FCT i el projecte pot sol·licitar el títol.

Documentació a presentar:

Procediment:

Depositarà degudament emplenats impresos i taxes pagades en un sobre o engrapats en les bústies de Secretaria de cicles en els següents terminis en horari del centre: Preguntar al tutor/a sobre les dates.

Podrà retirar el resguard i els certificats de notes en la Consergeria del Centre a partir del: Preguntar al tutor/a sobre les dates.