Renúncia

TERMINIS per a la Renúncia a l’Avaluació 2020-2021

Convocatòria Ordinària.

  • 1r curs: Fins el 23 d’Abril de 2021
  • 2n curs: Fins el 21 de Gener 2021

Convocatòria Extraordinària.

  • 1r curs: Fins el 14 de Maig de 2021
  • 2n curs: Fins el 14 de Maig de 2021

És preferible, si és el cas, sol·licitar les dues convocatòries alhora.

SOL·LICITUDS a emplenar

SOLICITUDES a cumplimentar