Renúncia

TERMINIS per a la Renúncia a l’Avaluació 2022-2023

Convocatòria Ordinària.

  • 1r curs: 14 al 18 de novembre de 2022 i 20 al 24 març de 2023
  • 2n curs: 14 al 18 de novembre de 2022 i 9 al 13 enero de 2023

Convocatòria Extraordinària.

  • 1r curs:  del 18 al 21 d’Abril de 2023
  • 2n curs: del 18 al 21 d’Abril de 2023

NOTA:

  • S’ha de justificar documentalment el motiu de la renuncia.
  • És preferible, si és el cas, sol·licitar les dues convocatòries alhora.

SOL·LICITUDS a emplenar