Renúncia

TERMINIS per a la Renúncia a l’Avaluació 2023-2024

Convocatòria Ordinària.

  • 1r curs: fins al 19 d’abril de 2024
  • 2n curs: fins al 19 de gener de 2024

Convocatòria Extraordinària.

  • 1r curs:  fins al 17 de maig de 2024
  • 2n curs: fins al 17 de maig de 2024

IMPORTANT: Es pot sol·licitar la renúncia d’ambdues a la vegada.

NOTA:

  • S’ha de justificar documentalment el motiu de la renuncia.
  • És preferible, si és el cas, sol·licitar les dues convocatòries alhora.

SOL·LICITUDS a emplenar

¡¡¡IMPORTANT!!! Heu d’accedir amb la vostra identitat digital per enviar el formulari, d’aquesta manera garantim que sou alumnat del centre.

Esta informació la podeu trobar en web família, dalt a l’equerra.

Entreu a https://login.live.com/ i accediu amb les vostres dades.

RECOMANEM FER-HO DES DE L’ORDINADOR.