Renúncia

TERMINIS per a la Renúncia a l’Avaluació 2021-2022

Convocatòria Ordinària.

  • 1r curs: del 15 al 19 de Novembre i del 4 al 8 d’Abril de 2022
  • 2n curs: del 15 al 19 de Novembre i del 10 al 14 de Gener 2022

Convocatòria Extraordinària.

  • 1r curs: Fins el 6 de Maig de 2022
  • 2n curs: Fins el 6 de Maig de 2022

NOTA:

  • S’ha de justificar documentalment el motiu de la renuncia.
  • És preferible, si és el cas, sol·licitar les dues convocatòries alhora.

SOL·LICITUDS a emplenar