FP-Dual

La Formació Professional Dual és una nova modalitat dins de la formació professional. Els projectes d’FP Dual en el sistema educatiu combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació i es caracteritzen per realitzar-se en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estada de duració variable entre el centre de treball i en el centre educatiu.

Amb aquesta nova modalitat innovadora, les empreses poden secundar nous models d’organització de la Formació Professional que es dirigisquen cap a la cerca de l’excel·lència en la relació de l’empresa amb els centres d’FP i promoguen la seua Responsabilitat Social Corporativa.

Informació per a les empreses.

Responsables

Familia professional  Responsable  Correu-e
 Informàtica i Comunicacions Verónica Durán veronica.duran@iesabastos.org
 Comerç i Marketing Benjamín Arroquia jd.comercio@iesabastos.org
Administració i Gestió Carmen Camps carmen.camps@iesabastos.org

Tutors/es

Cicle formatiu Tutor/a Correu-e
Desenvolupament d’Aplicacions Web Manu Ripolles manuela.ripolles@iesabastos.org
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma Patricia Guerrero patricia.guerrero@iesabastos.org
 Sistemes Microinformàtics i Xarxes Héctor Martínez hector.martinez@iesabastos.org
Administració de Sistemes Informatics i Xarxes Juan Galbadón juan.gabaldon@iesabastos.org
Administració i finances i Assegurances Carmen Camps carmen.camps@iesabastos.org
Gestió Administrativa Yolanda Carreras yolanda.carreras@iesabastos.org
Administració i finances Araceli López araceli.lopez@iesabastos.org
Comerç i Marketing Encarna Bastidas ebastidas@iesabastos.org
Transport i Logística Carmen Dolz carmen.dolz@iesabastos.org
Gestió de Vendes i Espais Comercials Carlos Nagore carlos.nagore@iesabastos.org