Xarxa llibres

Programa Xarxa  Llibres curs 2023-2024

Alumnat destinatari:
• ESO
• Batxillerat (1r i 2n)
• FP grau bàsic

Participació de l’alumnat en el programa:

a)Tot l’alumnat participant en el programa en el curs 2022-2023 . No han de presentar cap sol·licitud.

b) L’alumnat que vaja a cursar 2n curs de batxillerat en el curs 2023-2024 i va ser participant del banc de llibres en el curs 2021-2022 en 4t de l’ESO, es considera participant automàticament, sempre que retorne el lot de llibres de 1r de Batxillerat.