Tutors/es i Currículum 1r

Tutors/es

Especialitat Grup Tutoria Atenció a les famílies
Ciències i Tecnologia C Esther Prades Dilluns11: 00 a 11.55
Humanitats i Ciències Socials H Roberto Bartolomé Dilluns11: 00 a 11.55
Ciències/Humanitats M Cristina Villalonga Dimecres 8:50 – 9 :45

Currículum

CIÈNCIES HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ARTS
HUMANITATS C. SOCIALS

CURS

Troncals generals Filosofia
Llengua Castellana i Literatura I
Primera Llengua Estrangera I
Llengua Valenciana i Literatura I
Educació Física
Troncals de modalitat Matemàtiques I Llatí I Matemàtiques Aplicades I Fonaments de l’Art I
Física i Química Grec I Economia Cultura Audiovisual I
Troncals Optatives 1 Dibuix Tècnic I Història del Món Contemporani Història del Món Contemporani
Biologia i Geologia Literatura Universal Literatura Universal
Específiques 2 Anatomia Aplicada
Cultura Científica
Religió
Anàlisi Musical I
Dibuix Artístic I
Llenguatge i Pràctica Musical
Segona Llengua Estrangera I
Tecnologia Industrial I
Tecnologies de la Informació i Comunicació I youtube-icon
Volum
Una matèria del bloc de Troncals no cursada
Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV núm. 8284 / 30.04.2018)