VITAE Project

Context/antecedents del projecte

El projecte ha sigut realitzat per 4 escoles de Formació Professional que perseguien el desenvolupament en els seus alumnes de les habilitats transferibles per a millorar així la seua ocupabilitat.

El nostre grup estudiants objectiu eren estudiants dels nivells més baixos d’FP, que estaven baix risc d’exclusió (abandonar els seus estudis,…) i que  estaven poc motivats i amb escasses habilitats transferibles.

atés que en aquests nivells d’estudi les empreses prefereixen a alumnes que tinguen bones habilitats transferibles més que a alumnes amb molts coneixements.

Els objectius del projecte consistien primer a conscienciar als alumnes de la importància de l’adquisició de les habilitats transversals a través d’entrevistes amb els instructors i aprenents de les empreses. Posteriorment, els alumnes havien d’aprendre habilitats transferibles a través de la creació d’activitats per a ensenyar les habilitats transferibles. Finalment, els estudiants han creat una guia per a la cerca d’ocupació destinada als alumnes de nivells més baixos d’FP, encara que extensible a una altra mena de demandants.

 

Activitats (dutes a terme pels alumnes amb l’ajuda de professors)

 • Creació d’una catàleg d’habilitats transferibles i anàlisis d’una enquesta d’habilitats transferibles realitzada a instructors i a aprenents
 • Creació d’una metodologia per al desenvolupament d’activitats d’aula i online de millora d’habilitats transferibles
 • Creació d’activitats d’aula i activitats online per a la millora d’habilitats transferibles
 • Creació d’una guia de cerca d’ocupació per als estudiants menys qualificats

 

Número i tipus/perfil dels participants

 • 35 per Espanya: La classe de 2n curs d’FP Bàsica treballava les habilitats transversals a l’aula, a més d’un grup d’alumnes d’FP
 • 10 per Bèlgica: Grup d’alumnes de situació social i econòmica precària, tots provinents d’un entorn d’immigrants
 • 12 per Txèquia: Alumnes d’FP
 • 14 per Alemanya: Grup mixt d’alumnes amb fracàs escolar i uns altres amb un perfil general d’FP, un 50% d’immigrants.

 

Resultats

 • Unes enquestes destinades a professionals per a conéixer les febleses i fortaleses dels aprenents quan s’incorporen al món laboral i destinada a aprenents per a autoanalizar les seues fortaleses i febleses
 • Un estudi comparatiu dels resultats de les enquestes
 • Un procés ben definit per a la creació d’activitats d’aula i per a la realització d’activitats online per a la millora de les habilitats transversals  orientada als alumnes d’FP
 • Un conjunt d’activitats per a realitzar a l’aula amb alumnes per a millorar les habilitats transferibles.
 • Un conjunt d’activitats per a realitzar online amb alumnes per a millorar les habilitats transferibles.
 • Una guia de cerca d’ocupació

 

Impacte

 • Un grup de professors i una metodologia per a formar a altres formadors en l’adquisició d’habilitats transferibles
 • Aquest grup de professors està format en la gestió i participació en projectes europeus. Això ha portat a augmentar la seua participació en projectes europeus.
 • Els estudiants han millorat el seu coneixement del món laboral
 • Augment de l’autoestima dels estudiants i la seua motivació per a continuar formant-se.
 • Els alumnes han pres consciència de les habilitats transferibles que més demanden les empreses i l’importants que aquestes són per a les empreses.
 • Millora de les habilitats transferibles de l’alumnat participant i consciència que és important treballar-les.
 • Augment de les possibilitats que aquests estudiants de baixa qualificació ingressen amb èxit al mercat de treball.
 • El projecte ha reduït l’absentisme i abandó escolar dels alumnes d’FP bàsica
 • Millora de la reputació de les escoles participants a les seues regions i millora de la percepció del treball dels docents i la seua implicació en la comunitat educativa.
 • Aprenentatge transcultural i multilingüe dels participants.
 • Els alumnes han millorat molt la seua habilitat comunicativa en anglés. Alumnes amb baixa formació en anglés han aprés a fer-se entendre i han tornat de les trobades d’activitats conscienciats de la importància de l’anglés i de la necessitat d’aprendre’l.
 • Incentivar als alumnes a realitzar mobilitats a l’estranger de manera independent
 • Intercanvi d’idees i experiències entre diferents escoles
 • Promoure la utilització d’eines i metodologies TIC.
 • Augment de la identificació amb la ciutadania europea i el sentiment d’unitat entre tots els participants del projecte
 • Presa de consciència dels beneficis individuals de pertànyer a la Unió Europea

 

Beneficis a més llarg termini

 • El projecte ha produït una dinàmica en els nostres centres d’implicació en projectes europeus
 • Creació d’activitats que es treballaran en les tutories d’FP de tots els nivells però especialment en els d’FP bàsica
 • Increment del coneixement i interés en projectes europeus entre els estudiants i els seus pares
 • Creació d’una xarxa de contactes tant entre els estudiants com entre els professors.