KA229 – Projecte Magúncia 2019 – 2021

MAGÚNCIA I VALÈNCIA: MÉS QUE CIUTATS GERMANADES

Presentació als pareixes i mars 16-10-2019

 

DURACIÓ DEL PROJECTE: 24 mesos a partir del 1/9/2019

INSTITUCIONS PARTICIPANTS:

Institut IGS Anna Seghers, Magúncia (Alemanya)

Institut d’educació secundària Proveïments, València (Espanya)

 

OBJECTIUS:

+Ensenyament i aprenentatge d’idiomes.

+Conéixer el patrimoni cultural europeu.

+Adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques.

 

COM ES PLANIFICA EL PROJECTE?

+ 4 mobilitats:

– C1: gener 2020. Estada a València dels alumnes alemanys.

– C2: setembre 2020. Estada a València dels alumnes alemanys.

– C3: març 2020. Estada a Alemanya dels alumnes espanyols.

– C4: març 2021. Estada a Alemanya dels alumnes espanyols.

+ Activitats entre les mobilitats: redacció de textos relacionats amb el projecte, difusió dels mateixos i comunicació amb els alumnes alemanys.

 

ALUMNES PARTICIPANTS

+ Participants alemanys: alumnes que han triat espanyol com a curs zero en el nivell superior. Edat 15-21 anys.

+ Participants espanyols:

1a mobilitat: alumnes que l’any passat van realitzar l’intercanvi amb Magúncia.

Resta de mobilitats: alumnat de 1r de batxillerat disposat a realitzar les activitats que es realitzen entre mobilitats, premiant el compromís i esforç.

ACTIVITATS DURANT LES ESTADES A ESPANYA (C1, C2)

+ Acolliment de l’alumnat alemany per famílies espanyoles:

-Recepció a l’ajuntament / conferencies sobre turisme.

-Assistència a classes en l’institut d’acolliment.

-Dia de pràctiques en una empresa local.

-Visita a museus (Ciutat de les Arts i les Ciències)/activitats esportives.

-Visita a una ciutat important.

-Activitats d’oci amb la família: cinema, celebracions familiars…

C1: 14 alumnes + 2 professors

C2: 15 alumnes + 2 professors

ACTIVITATS DURANT LES ESTADES A ALEMANYA (C3, C4)

+ Acolliment de l’alumnat español per famílies alemanyes:

-Recepció a l’ajuntament / conferencies sobre turisme.

-Assistència a classes en l’institut d’acolliment.

-Dia de pràctiques en una empresa local.

-Visita a museus (Gutemberg) /activitats esportives (Estadi Magúncia).

-Visita a una ciutat important: Frankfurt o Heidelberg…

-Activitats d’oci amb la família: cinema, celebracions familiars…

C3: 14 alumnes + 2 professors

C4: 15 alumnes + 2 professors

ACTIVITATS ENTRE LES MOBILITATS

Els alumnes es comprometen a:

1- Realitzar textos escrits que pujaran a una plataforma on-line (e-twinning) guiats per un professor.

2- Escriure un diari de les activitats diàries en les mobilitats que es difondrà i avaluarà.

3- Contactar amb els alumnes estrangers.

4- Realitzar una avaluació del coneixement sobre la cultura de l’altre país a través d’una fitxa d’avaluació.

5- Avaluar les activitats.