Portfolio de lenguas: Lectura de poemes en valencià, castellà i anglès el dia de l’arbre

Lectura de poemes en valencià, castellà i anglès el dia de l'arbre
Professor: Pau Millán Carbonell
Grup: 1GSAN
Mòdul: CV0003 - anglès
Llengua vehicular: anglès
Llengua de la tasca: valencià, castellà i anglès
Descripció de la tasca:

Per a la plantació d'un nou arbre al pati de la nostra escola, hem dedicat una sessió a investigar, escollir i llegir poemes que tractan el tema de la natura en valencià, castellà i anglès. Així, la preparació de la classe va ser de la següent manera:

Sin título 3
Sin título
  1. Deures abans de la sessió: els alumnes havien d'investigar i buscar textos a casa que tractasen el tema de la natura, els arbres, etc., al seu voltant.
  2. Dia de la sessió:
  • Presentació dels materials que havien trobat a la resta de companys i reflexió inicial.
  • Selecció per grups, dividint el total d'alumnes en un grup que escolliria un únic poema en anglès, un altre en valencià i un últim en castellà. Reflexió en profunditat de la temàtica de cada poema per a escollir el que més ens agradava i representava l'esdeveniment i l'acte.
  • Assaig dels poemes en veu alta per a poder llegir-los una vegada plantem l'arbre al pati de l'escola: llenguatge verbal i no verbal, projecció de la veu, entonació, pronúncia…
  1. Dia del plantament de l'arbre:
  • Presentació del grup i què ocorrirà davant la resta de companys i companyes de l'escola.
  • Lectura de poemes en les tres llengües.
  • Plantament de l'arbre.
  • Acomiadament.

Evidència presentada: fotos i vídeos del plantament de l'arbre i la lectura dels poemes.

Conclusió: al grup li va agradar participar en aquest acte, d'una banda per la poca proximitat que tenen amb la poesia normalment, ja que van descobrir textos amb una musicalitat nova per a ells i elles i, d'altra banda, perquè van aprendre com recitar i utilitzar el llenguate no verbal per transmetre el missatge de cada poema.