Programa de Coordinació Horaria amb el Conservatori de Carcaixent

Ens han autoritzat per al curs escolar 2023-2024 el programa de coordinació horària amb el Conservatori Professional de Música Mestre Vert de Carcaixent. Aquest programa està dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i l’Educació Secundària amb l’objectiu de facilitar i coordinar els horaris de tos dos centres.

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l’Educació Secundària per al curs 2023-2024. [2023/4652]

2023_4652.pdf (gva.es)

Article 7. Procediment per a la participació de l’alumnat en el Programa coordinació horària

  1. L’alumnat que desitge participar en el Programa coordinació horària presentarà la sol·licitud de participació segons l’annex II d’aquesta ordre en el centre on estiga matriculat.
  2. Les sol·licituds de participació de l’alumnat en el programa, es presentaran en la secretaria d’aquells centres d’Ensenyament Secundari que hagen sigut prèviament autoritzats per al desenvolupament del present programa, en el període de formalització de matrícula de dit centre.
  3. Una vegada hagen formalitzat el procés de matrícula en els ensenyaments de règim especial, entregaran el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música i/o Dansa en el centre d’estudis d’ensenyaments de règim general d’Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat.
  4. Les sol·licituds de participació presentades fora d’aquest termini podran ser ateses si queden places vacants en el programa, una vegada realitzada l’adjudicació.
  5. Una vegada finalitzada l’adscripció de l’alumnat en el Programa coordinació horària, i abans de l’inici del curs escolar dels ensenyaments de Música i Dansa de règim especial, cada comissió de coordinació remetrà a la corresponent direcció territorial amb competències en educació la llista definitiva de l’alumnat que hi participa.

2017_1229.pdf (gva.es)