Subvencions per incrementar accés a CF 2023

S’ha publicat una resolució on s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional. Les subvencions que es convoquen mitjançant la present resolució s’aplicaran a les alumnes matriculades l’any acadèmic 2022-2023 en el primer curs dels cicles de Formació Professional de grau bàsic, grau mitjà, grau superior o curs d’especialització de les famílies professionals i cicles formatius, impartits en centres públics de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que s’indiquen.

k) Informàtica i Comunicacions

  • Tècnica en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • Tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
  • Tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
  • Curs Especialització en Ciberseguretat en entorns de les Tecnologies de la Informació

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional. [2023/4254]

2023_4254.pdf (gva.es)