Proves d’Accés a Cicles Formatius 2023

INSCRIPCIÓ: Des del 20 fins al 31 de març de 2023.

Documentació que s’ha d’aportar*:

*Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament), i en format digital, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova. Indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents.

Dates del procés:

  • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
  • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
  • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
  • PROVES22 i 23 de maig
  • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
  • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
  • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny
  • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.

Més informació.