Web família

La incorporació de l’IES de Sant Mateu al sistema ITACA de gestió docent facilita l’accés a informació acadèmica rellevant de l’alumnat per part de les famílies.
L’espai web família d’ITACA permet la consulta de notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’Internet  i/o notificació de qualificacions o avisos a través de SMS.
Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i donar-se d’alta en aquest servei.
A continuació podeu consultar la documentació que amplia la informació sobre aquest servei i l’imprés que es requereix per a sol·licitar l’alta.

INTRUCCIONS WEB FAMILIA:

http://www.cece.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/instruccions_acces_families.pdf

DIRECCIÓ DE LA WEB

Per a millorar la comunicació entre les famílies i l’administració educativa s’ha habilitat la següent pàgina web:

https://familia2.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf

FULL SOL·LICITUD

que les famílies han d’emplenar i retornar al centre

http://www.cece.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf