Llibres de text

Feu clic als enllaços de cada curs per accedir als llibres de text del 2022-23:

                     Llibres de text batxillerat                       llibres de text cicles                       Llibres text ESO

Nota: no hi ha llibre recomanat en l'assignatura d'economia de 1r de batxillerat. Es farà amb apunts confeccionats pel professor.

Web família

La incorporació de l’IES de Sant Mateu al sistema ITACA de gestió docent facilita l’accés a informació acadèmica rellevant de l’alumnat per part de les famílies.
L’espai web família d’ITACA permet la consulta de notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’Internet  i/o notificació de qualificacions o avisos a través de SMS.
Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i donar-se d’alta en aquest servei.
A continuació podeu consultar la documentació que amplia la informació sobre aquest servei i l’imprés que es requereix per a sol·licitar l’alta.

INTRUCCIONS WEB FAMILIA:

http://www.cece.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/instruccions_acces_families.pdf

DIRECCIÓ DE LA WEB

Per a millorar la comunicació entre les famílies i l’administració educativa s’ha habilitat la següent pàgina web:

https://familia2.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf

FULL SOL·LICITUD

que les famílies han d’emplenar i retornar al centre

http://www.cece.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

Estudis

Estudiant   L’Institut d’Educació Secundària Maestrat és un centre públic d’ensenyament secundari i formació professional que  ofereix estudis d’ESO, batxillerat i formació professional.

  L’oferta educativa del centre actualment és d’12 grups d’ESO, batxillerats d’Humanitats i Ciències Socials, i de Ciències i Tecnologia i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la branca administrativa. Compta amb un programa de formació professional bàsica(FPB) d’Operacions de Gravació i Tractament de Dades i Documents.