Impressos matrícula

Instruccions de l'admissió telemàtica

Podeu descarregar-vos els impressos i les instruccions de tots els cursos per a realitzar la matrícula del curs 2021-22:

IMPRESSOS SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r ESO
Assignatures 1r ESO
Explicació optatives

2n ESO
Assignatures 2n ESO
Explicació optatives

3r ESO
Assignatures 3r ESO
Assignatures 3r PDC
Explicació optatives

4t ESO
Assignatures 4t ESO (acadèmiques)
Assignatures 4t ESO (aplicades)
Assignatures 4t PR4
Explicació optatives

1r FP bàsica
Assignatures 1r de FP bàsica

2n FP bàsica
Assignatures 2n de FP bàsca

DC

IMPRESSOS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

1r Batxillerat
Assignatures 1r Batxillerat d'Humanitats
Assignatures 1r Batxillerat de Ciències
Optatives

2n batxillerat
Assignatures 2n batxillerat d'Humanitats
Optatives 2BAHA
Assignatures 2n batxillerat de Ciències
Optatives 2BACA

Grau mitjà
Gest. Administrativa: Assignatures 1r curs
Sist. microinformàtics: Assignatures 1r curs
Gest. Administrativa:Assignatures 2n curs

Sist.microinformàtics:Assignatures 2n curs

Grau superior
Assignatures 1r curs

Assignatures 2n curs

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

Intruccions ESO, batxillerat i FPB

Instruccions Cicles

L'alumnat que utilitze el transport escolar o tinga dret a demanar ajudes de transport haurà d'emplenar la solicitud de beca de transport i/o de menjador . Les instruccions on s'estableixen les condicions estan disponibles a la pàgina web de la direcció de Centre de la Conselleria. L'imprés està disponibla a (pròximament):

Beques de transport i menajdor (web Conselleria)