MATRÍCULES BATXILLERAT

ATENCIÓ: EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ EL REALITZA AQUELL ALUMNAT QUE JA ESTÀ CURSANT ALGUN NIVELL EN EL CENTRE O HA OBTINGUT PLAÇA EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ REALITZAT EN LA WEB DE CONSELLERIA.

MOLT IMPORTANT

Si té algun dubte o dificultat a l'hora d'emplenar el formulari pose's en contacte amb el centre (966957305).

 

MATRÍCULA  CURS 2024-2025

DATA  MATRÍCULA

FORMULARI  MATRÍCULA

1r BATXILLERAT

(repetidors)

10 JULIOL

Accés

1r BATXILLERAT

(ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

25-31 JULIOL

PRESENCIAL

S'ARREPLEGA EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA SECRETÀRIA DEL CENTRE

INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE TAXES (punxar ací)

2n BATXILLERAT

(promocionen de 1r i repetidors de 2n)

10 JULIOL

Accés

2n BATXILLERAT

(ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

25-31 JULIOL

PRESENCIAL

S'ARREPLEGA EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA SECRETÀRIA DEL CENTRE

INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE TAXES (punxar ací)