Consell escolar

El consell escolar de l'IES La Canal està format per:

  • Directora: Tanya Martínez Bonastre.
  • Cap d'estudis: Fernando Alfonso Navarro López.
  • Professorat: Isabel Giner González, Inmaculada Pascual Amat i Ángel Manuel Soto Pérez.
  • Alumnat: Eider Ayelo Martín, Izan Cerdán Martínez, Aarón Cerdán Martínez, Noha Ibánez Martínez i Ainhoa Olivares Albert.
  • Famílies: Ana Albert Soria, María Carmen García Rodríguez, Salvadora Martínez Díaz i Carmen Consuelo Quiñonez Angulo.
  • Representant de l'ajuntament: Sabina Sendra Marco.
  • Personal d'administració i serveis: sense representació.