G.S. – Mecatrònica Industrial

ACCÉS

DURACIÓ

  • 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer CursoSegundo Curso
Sistemes mecànicsConfiguració de sistemes mecatrònics
Sistemes hidràulics i pneumàticsProcessos i gestió de manteniment i qualitat
Sistemes elèctrics i electrònicsIntegració de sistemes
Elements de màquinesSimulació de sistemes mecatrònics
Processos de fabricacióEmpresa i iniciativa emprenedora
Representació gràfica de sistemes mecatrònicsProjecte de mecatrònica industrial
Formació i orientació laboralHorari reservat per al mòdul impartit en anglés
Horari reservat per al mòdul impartit en anglésFormació en Centres de Treball (FCT)

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (FCT)

  • 400 hores de pràctiques en empreses que es realitzen el tercer trimestre del segon curs.

EIXIDES LABORALS

  • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial
  • Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial
  • Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial

VÍDEO PROMOCIONAL

Vídeo resum dels diferents mòduls

Última Actualització: Curso Acadèmic 2022-2023