G. B. – Servicis Administratius

ACCÉS

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

DURACIÓ

 • 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

MÓDULS PROFESSIONALS (Assignatures)

Primer CursSegon Curs
Tractament informàtic de dadesAplicacions bàsiques d’ofimàtica
Tècniques administratives bàsiquesArxiu i comunicació
Atenció al clientCiències aplicades II
Preparació de comandes i venda de productesComunicació i societat II
Ciències aplicades IFormació i Orientació Laboral II
Comunicació i societat IFormació en Centres de Treball
Formació i Orientació Laboral ITutoria
Tutoria

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (FCT)

 • 240 hores de pràctiques en empreses que es realitzen en períodes de 120 hores coincidint amb la finalització de cada curs.

EIXIDES ACADÈMIQUES

 • A un ciclo formativo de grado medio especialmente en:
  • T. Gestió Administrativa

EIXIDES PROFESSIONALS

 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar de servicis generals
 • Auxiliar d’arxiu
 • Ordenança
 • Auxiliar d’informació
 • Telefonista en servicis centrals d’informació
 • Classificador i/o repartidor de correspondència
 • Gravador-verificador de dades
 • Auxiliar de digitalització
 • Operador documental
 • Auxiliar de venda
 • Auxiliar de dependent de comerç
 • Operador/a de cobrament o Caixer/a