G.S. – Manteniment d’Instalacions Tèrmiques i de Fluids

ACCÉS

DURACIÓ

  • 2.000h repartides en 2 anys acadèmics

MÒDULS PROFESSIONALS (Assignatures)

Primer CursSegon Curs
Sistemes elèctrics i automàticsEnergies renovables i eficiència energètica
Equips i instal·lacions tèrmiquesConfiguració d’instal·lacions de climatització, calefacció i ACS
Processos de muntatge d’instal·lacionsConfiguració d’instal·lacions frigorífiques
Representació gràfica d’instal·lacionsConfiguració d’instal·lacions de fluids
Formació i orientació laboralPlanificació del muntatge d’instal·lacions
Horari reservat per al mòdul impartit en anglésEmpresa i iniciativa emprenedora
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
Formació en Centres de Treball (FCT)
Projecte d’instal·lacions tèrmiques i del fluids

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (FCT)

  • 400 hores de pràctiques en empreses que es realitzen al tercer trimestre del segon curs.

EIXIDES LABORALS

  • Delineant projectista d’instal·lacions calorífiques
  • Delineant Projectista d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
  • Delineant Projectista d’instal·lacions frigorífiques
  • Delineant Projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids
  • Tècnic en planificació de muntatges d’instal·lacions calorífiques
  • Tècnic en planificació de muntatges d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
  • Tècnic en planificació de muntatges d’instal·lacions frigorífiques
  • Tècnic en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids

VÍDEO PROMOCIONAL

Vídeo resum dels distints mòduls

Última Actualització: Curs Acadèmic 2022-2023