Proves d’accés a cicles formatius

      CONDICIONS D'ACCÉS

Totes les persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu, podran concórrer a les proves d'accés sempre que complisquen les següents condicions:

         – Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023

         – Proves de grau superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023

         Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de técnico o tècnica de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova. Aquest requisit podrà acreditar-se hastael 31 de juny.

      CALENDARI

 • PERÍODE D'INSCRIPICIÓN TELEMÀTICA: 20 - 31 març
 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ (requisits, taxes i documentació a aportar per a grau mitjà)
 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ (requisits, taxes i documentació a aportar per a grau superior)
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril
 • Publicació llestes provisionals d'admesos: 26 - 28 d'abril
 • Reclamació llestes provisionals d'admesos i exclosos: 26-28 d'abril
 • Publicació llestes definitives d'admesos i exclosos: 5 de maig
 • Realització proves GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 22 i 23 de maig
 • Publicació llestes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 1 de juny
 • Reclamacions llestes provisionals qualificacions proves de grau mitjà i superior: 2 -6 de juny
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 21 de març al 30 de juny
 • Publicació llestes definitives qualificacions  prova grau mitjà i superior: 8 de juny
 • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 8 de juny al 3 de juliol
 • Les inscripcions s'enviaran, preferentment, per correu electrònic al centre. El correu és el següent: 03015154.secretaria@edu.gva.es
 • Accés al DOGV amb la convocatòria íntegra.

HORARI DE LES PROVES (GRAU MITJÀ)

22 MAIG

09.00-10.00

Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)

10.15-11.15

Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)

11.30-12.15

Part lingüística: Inglés (45 min)

23 MAIG

09.00-10.00

Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)

10.15-11.00

Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)

11.15-12.00

Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

 

HORARI DE LES PROVES (GRAU SUPERIOR)

22 MAIG

15.00 -16.15

Part general: Llengua i Literatura (1 h 15 min)

16.30-17.45

Part general: Llengua estrangera Inglés (1 h 15 min)

18.00-19.15

Part general: Matemàtiques (1 h 15 min)

19.30-20.15

Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

23 MAIG

16.00-17.15

Part específica: apartat b - 1 (1 h 15 min)

17.30-18.45

Part específica: apartat b - 2: (1 h 15 min)