G.M. – Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

ACCÉS

DURACIÓ

  • 2.000h repartides en 2 anys acadèmics

MÒDULS PROFESSIONALS (Assignatures)

Primer CursSegon Curs
Màquines i equips tèrmicsConfiguració d’instal·lacions de fred i climatització
Tècniques de muntatge d’instal·lacionsMuntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial
Instal·lacions elèctriques i automatismesMuntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials
Empresa i iniciativa emprenedoraMuntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció
Formació i orientació laboralHorari reservat per al mòdul impartit en anglés
Horari reservat per al mòdul impartit en anglésFormació en Centres de Treball (FCT)

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (FCT)

  • 380 hores de pràctiques en empreses que es realitzen al tercer trimestre del segon curs.

EIXIDES ACADÈMIQUES

  • Accés directe a Cicles Formatius de Grau Superior de qualssevol família professional

EIXIDES LABORALS

  • Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials
  • Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador frigorista en processos industrials
  • Mantenidor frigorista en processos industrials
  • Instal·lador/Muntador d’equips de climatització, ventilació- extracció, xarxes de distribució i equips terminals
  • Mantenidor/Reparador d’equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals

VÍDEO PROMOCIONAL

  • Vídeo resum dels distints mòduls

Última Actualització: Curs Acadèmic 2022-2023